15 tháng 2, 2009


Đứng ngắm tượng đài Hoàng Văn Thụ
Vầng trán cao mặt vuông chữ điền
Tọa lạc giữa bầu trời Tổ quốc
Người con của dân tộc xứ Lạng

Tuổi đôi mươi đi theo cách mạng
Nguyện chiến đấu với quân xâm lược
Bị tra tấn quyết không lùi bước
Trung với Đảng,với nước,với dân


Giữ vững nghị lực người Cộng sản
Hy sinh cuộc đời nêu gương sáng
Ra pháp trường vẫn ngẩng cao đầu
Bình tĩnh đọc bài thơ "Nhắn bạn"

12-02-2009
Dương hồng

3 tháng 2, 2009


Tết này cháu lớn rồi
Theo bạn đi trồng cây
Lon ton bên sườn núi
Lúi húi vùi cho gốc
Cháu dốc hết sức mình
Tay lùa đất nhặt cỏ
Đôi má cháu hồng hồng
Trán lấm tấm mồ hôi
Góp sức việc nho nhỏ
Công việc cháu trồng cây
Theo lời dạy Bác Hồ
Ôi thương quá là thương
02-01-2009
Dương hồng