24 tháng 11, 2018

Một bà bốn ông

Một bà bốn ông
 Một bà khiếu kiện bốn thằng trông
 Khen đám âm binh đảm tựa...chồng
Khiếu kiện sướng đời như thế đấy
Đơn từ khổ sở có như không !

23 tháng 11, 2018

Gửi ông đốt lờ
      Có ông đốt lờ nước Nam
      Lửa cháy âm ỉ hỏi than có hồng?
      Mặt trời mọc hướng đằng đông
      Ông không tham nhũng bởi ông... "bất tài"

     Chống nạn tham nhũng oan sai
      Tôi khuyên ông phải có ..hai cái lờ
       Một cái giá rét ông hơ
      Cái lờ công vụ ông vơ củi vào.
      
Đêm dài có một ước ao
     Ông đủ sức khỏe đút vào rút ra.
Cái lờ vĩ đại Đảng ta
      Công cuộc đổi mới rút ra đút vào!22 tháng 11, 2018

Đất Xứ Lạng

Đất Xứ Lạng
 Có đất nào như đất ấy không?
Đào đường lấp ruộng phá bờ sông
Làng kia quan lớn lừa ra phố
Thôn nọ cụ trên giữ sổ hồng
Đường xá ngổn ngang dân nó tố
Phố phường dự án chúng xì ông
"Bắc Nam hỏi khắp người bao tỉnh
Có đất nào như đất ấy không?"


20 tháng 11, 2018

Sáu tháng đơn từ
Sáu tháng đơn từ
Sáu tháng quan nhà nó đáp dân
Bởi vì ông mới được phong thần*
Mả cha đơn gửi từ năm trước

Bá ngọ cớ sao mãi chẳng mần

*Ông phó chủ tịch nói mới nhậm 
chức được một tháng 
nên không biết đơn 
kiến nghị của tôi gửi từ 6 tháng truớc.