27 tháng 2, 2020Lang
Chẳng chém không băm nỏ vuốt cằm
Người ta thường bảo giống lang băm
Hay nghề bốc ...phét,Cô Vy bước!
Thạo khoản lòe... thang, Cúm đã nằm!

24 tháng 2, 2020


Thơ Đường Luật Việt Nam
Nhắn gửi thơ Đường hội chính tông
Đừng biên thum thủm rặt mùi đồng
Bằng bằng Chú Cuội mây vờn gió
Trắc trắc Hằng Nga bỡn tiểu đồng
Gớm chửa!Hưu non, Nghè tuột xích
Ghê chưa?Cụ Tổng quẩn quanh lồng
Suốt ngày thơ thẩn bông cùng bống
Hỏi thật!Đêm còn ngỏng được không?
P/S:Kỉ niệm một năm bị các cụ ban nick.
Gớm,ban lâu lâu là😷

21 tháng 2, 2020Bê Năm Hai
Anh hùng nói chuyện Bê năm hai
Cả hội trường khen Tuân Phạm tài
Sải cánh bề ngang vài chục mái
Đuôi dài cỡ  dọc  một sào khoai
Thân mang cũng được trăm bò nái
Chạy khỏe như trâu thả xóm đoài
Mấy cậu thanh niên thèm nhỏ dãi
Xem chừng muốn lái Bê năm hai

20 tháng 2, 2020


 Làng Vũ Đại
Ông Giáo toang rồi thị Nở ơi
Cậu Vàng đã cản lão còn chơi
Đâm đơn tập thể trên thời cấm
Tụ tập người đông sở cẩm mời
Chị Dậu thân cô lương nó bớt
Anh Pha thế yếu cũng kêu trời
Chí Phèo Lão Hạc mồm ơi ởi
Vũ Đại Nam Cao mãi sống đời
P/S: Xem chi tiết tại đây:Lên huyện đòi chế độ

18 tháng 2, 2020


Thất ngôn tháng hai
Tử trận danh xưng cũng võ biền
Đêm mờ ngày nhạt vắng bờ hiên
Năm tư đánh Pháp rền vang tiếng
Đuổi Mỹ còn ghi thống nhất miền
Bảy chín thôi thì đành bỏ chống
Hoàng Sa hải chiến sử nào biên
Đôi lần chúng kháo đen trời biển
Mấy bận nghe đồn đỏ chốn biên

17 tháng 2, 2020


Và Nằm và nốn

Và bộ ban hành hết tháng hai
Và trò được nghỉ tết lâu dài
Và ơn bộ trưởng Và và mãi
Và tạ dịch kia tí tã hoài
Và tiếng ve kêu Và vãi đái
Và hè sẽ đến giã tòi khoai
Và thôi cứ thế Và cùng oải
Và lại học thêm vã mệt nhoài

PS:Chữ thứ năm trong câu có thể thay bằng từ
"và" cho hợp ngữ cảnh 😁

13 tháng 2, 2020


Sắc Tức Thị Không
Sắc tức  thì  không mắt liếc sang
Đôi gò bồng đảo mố thiên đàng
Tâm kinh giác ngộ không còn rạng
Bát nhã soi đường bỗng đứt ngang
Mõ cốc ban chiều nay muốn táng
Kinh làu mỗi  buổi  nỏ buồn mang
Tiểu  tăng  vẫn đạo vào gần sáng
Đại Đức hàng đêm gõ nhịp nhàng

11 tháng 2, 2020


Ngày Nhập ngũ
Nghĩa vụ thời bình khóc lóc gì
Đường về đơn vị đã thèm ti
Mơ bầu sữa mẹ ngày cu tý
Ước cặp căng tròn thửa bé bi
Đại đội xin dừng thêm một tí
Bác tài hãm lại vội vàng chi
Chờ người lính trẻ hờn đôi mí
Mếu máo đang vòi ,bú mới đi !

10 tháng 2, 2020


CÚM CẢ THÔN
Đúng lễ tình nhân thật ác ôn
Cô Rô Na nó nhát thần hồn
Mẹ rằng rọ mõm thời con ổn
Bố bảo đeo vào thế mới khôn
Anh tính trời cho nào sợ tổn
Đồng tình chị đáp hãi gì nôn
Cả hai hí hửng cùng đi trốn
Vác bụng bầu về cúm cả thôn

THỊ MẦU

Dịch cúm quan rằng phải vệ sinh
Mầu  em   khăn  áo   lễ  cầu  tình
Khẩu trang bốn lớp che đường mõm
Mảnh  lụa   lưa   thưa   lấp  ngõ xinh
Chú  tiểu  nam  mô  mò   mẫm  hạt
Sư  thầy   niệm phật  thụt thò kinh
Cầu  cho  đại  dịch   mau  bay hết
Bỏ  mõ quy  điền với  chúng  sinh

7 tháng 2, 2020Ý Đảng lòng dân
Tựa thể như trôn với đáy quần
Là tình thắm thiết Đảng và dân
Bao năm vẫn thế dân gần Đảng
Mọi sự muôn đời Đảng chạm dân
Lắm bận dân thời bà mẹ Đảng
Nhiều khi Đảng lại tổ cha dân
Bao giờ mông đít rời quần được
Ý Đảng lòng dân mới nhạt dần