20 tháng 2, 2021Tết trồng cây
Xuân về Tết lại diễn trồng cây
Cuốc xẻng com lê gót mặc giày
Chậu nước khăn tay mừng hỷ hả
Nghêu ngao cổ thụ hứng tràn đầy
Khều khều gẩy gẩy vòi ông tưới
 Móc móc day day xúc kiểu thầy
Vẫn nhớ năm xưa lời Bác dạy
Xuân về Tết lại diễn trồng cây

2 tháng 2, 2021Cái Lò Tôn
Ông ngồi vãn chuyện giữ lò tôn
Lũ khách còn mê bởi quốc hồn
Mặc kệ ai chê bai nghiệp khốn
Quen lời kẻ chợ giễu nghề...ồn
Dùng ga với điện thời không ổn
Chẳng dễ lùi tro nướng mộc tồn
Ghế cũ bên đường nơi ngả bốn
Ông ngồi vãn chuyện giữ lò tôn