Bạn có thơ tự sáng tác? Gửi tác phẩm!
Thơ phổ nhạc

Nghị định 100

Đi về phía cuối ngày

Ý Đảng lòng dân

Cạp đất mà ăn

Đêm trần gian

Triều Tiên dân số giảm

Ngày cuối năm

Sợi Lông

Than đạo học (Họa)

Ngạo Nghễ

Sư Thịt Chó

Tết trồng cây

Khất thực

Tu chùa

Huân Chương

Thánh rắc hành

Bầu cử

Tháng tư về

Cái lò tôn

Đánh chuột vỡ bình

Xem Chọi Trâu