27 tháng 12 2008


Đi đâu cũng nhớ ngày này
Lễ hội đầu pháo sáu ngày năm đêm
Mở hội hai hai tháng Giêng
Cho đến hai bảy hội thiêng mới tàn
Một đầu pháo giấy bay ngang
Hễ ai giành được thì mang về nhà
Tục truyền như vậy gọi là
Đem Lộc may mắn cho ta cho người
Hội được tổ chức hai nơi
Kỳ Cùng, Tả Phủ vui chơi suốt ngày
Cờ người đấu trí rất gay
Sư tử vờn múa giang tay thi tài
Hội còn rước kiệu , rước đài
Cả phố lộng lẫy áo dài đẹp thay
Dân bày mâm, khói hương bay
Xôi đỏ, quả chín, lợn quay trước nhà
Lễ nghi như vậy gọi là
Phúc , Lộc sẽ đến nhà nhà yên vui.
Dương hồng
TÌM HIỂU VỀ THỂ THƠ ĐƯỜNG LUẬT
Thơ Đường Luật là gì? Bảng niêm luật Thơ Đường Các thể loại Thơ Đường Câu đối trong Thơ Đường Lỗi bệnh trong Thơ Đường Xướng họa trong Thơ Đường Hướng dẫn làm thơ Thất Ngôn Tứ Tuyệt Hướng dẫn làm thơ Thất Ngôn Bát Cú