Bạn có thơ tự sáng tác? Gửi tác phẩm!
Lê Cảnh Tiến

Đi về phía cuối ngày

Mẹ và nỗi nhớ

Xin chút bình an

Ảo ảnh

Vẫn còn đó mùa đông

Tàn mơ

Gió mùa đông

Mưa phẳng

Chén rượu đầu năm

Giấc mộng mò côi

Một góc lòng

Đốt hết

Bật chợt buồn

Giấc mơ đêm

Chiều trên lối cũ

Bóng người về

Bể trầm luân

Rượu-Xuân và Ta

Lời tự tình mùa đông

Tắt nắng