30 tháng 7, 2021


Bánh mỳ
Đáy giếng ếch ngồi phán rất to
Bầu trời rộng lớn dáng tròn vo
Giống như thánh họ nòi nhà nó
Sáng đỏ trưa vàng tối xám tro
Dập dịch nơi đây là chuyện nhỏ
Lang băm khẩu hiệu thét ra trò
Bánh mỳ thiết yếu ông đành bỏ
Cháo bẹ rau rừng chén mới no

26 tháng 5, 2021


PHẬT ĐẢN
Phật Đản hôm nay đã đến rồi
Sinh từ nơi ấy giống nhau thôi
Người tu phải đạo an Tây Trúc
Con phận đá bèo mãi nổi trôi
Đẽo đá mòn tay đây vẫn hẩm
Đếm đeo chuỗi hạt đấy nên xôi
Luân hồi nếu có như đồn thổi
Cạo trọc xin ngài phổ độ tôi!

19 tháng 5, 2021BẦU CỬ
Một đống thiên tài Đảng đã gom
Nhân dân thỏa sức nhét vào hòm
Làng bên xã dưới cùng thôn xóm
Trống giục cờ hoa phướn đỏ lòm
Đại biểu tai trần dường lõm bõm
Ông nghè mắt thịt vẫn chưa nom
Trên tay danh sách dài hom hỏm
Gạch đít ai đây?chín mõm mòm!

9 tháng 4, 2021Tháng tư về


Tháng bốn có anh giải phóng quân
Nhiều hơn quản giáo lẫn công thần
Có người tập kết xuôi phương bắc
Có kẻ dong buồm muốn thoát thân
Có chị nông dân mừng chiến thắng
Có nàng áo trắng mắt thâm quầng
Còn nghe khúc ruột xa ngàn dặm
Năm nảo năm nao chạy tụt quần

20 tháng 2, 2021Tết trồng cây
Xuân về Tết lại diễn trồng cây
Cuốc xẻng com lê gót mặc giày
Chậu nước khăn tay mừng hỷ hả
Nghêu ngao cổ thụ hứng tràn đầy
Khều khều gẩy gẩy vòi ông tưới
 Móc móc day day xúc kiểu thầy
Vẫn nhớ năm xưa lời Bác dạy
Xuân về Tết lại diễn trồng cây

2 tháng 2, 2021Cái Lò Tôn
Ông ngồi vãn chuyện giữ lò tôn
Lũ khách còn mê bởi quốc hồn
Mặc kệ ai chê bai nghiệp khốn
Quen lời kẻ chợ giễu nghề...ồn
Dùng ga với điện thời không ổn
Chẳng dễ lùi tro nướng mộc tồn
Ghế cũ bên đường nơi ngả bốn
Ông ngồi vãn chuyện giữ lò tôn