02 tháng 10 2009

Chi Lăng cửa ải anh hùng
Mẫu Sơn – núi mẹ điệp trùng trong sương
Đồng Đăng sầm uất thị trường
Việt - Trung hữu hảo rộng đường mậu biên

Nhị Thanh ,Tam Thanh, Song Tiên
Kỳ Cùng , Tả Phủ là tên chùa đền
Hằng năm từ khắp mọi miền
Đến dự lễ hội tháng Giêng cầu mùa
Dân làng khắp trốn thi đua
Cùng nhau mở hội cầu mưa , cầu mùa
Hội được tổ chức trong chùa
Lễ nghi đơn giản cho vừa lòng dân
Cùng nhau mở hội vui xuân
Đón Phúc , Lộc về cho dân yên lành

Lạng Sơn xứ sở rừng xanh
Quanh năm mát mẻ trong lành dân an.

Dương hồng
TÌM HIỂU VỀ THỂ THƠ ĐƯỜNG LUẬT
Thơ Đường Luật là gì? Bảng niêm luật Thơ Đường Các thể loại Thơ Đường Câu đối trong Thơ Đường Lỗi bệnh trong Thơ Đường Xướng họa trong Thơ Đường Hướng dẫn làm thơ Thất Ngôn Tứ Tuyệt Hướng dẫn làm thơ Thất Ngôn Bát Cú