13.2.24

Còn đó nỗi lo

Còn đó nỗi lo

CÒN ĐÓ NỖI LO
Ta rời phố thị buổi đầu đông
Chán bởi vì hai chữ đại đồng
Lũ dối gian nằm bên cửa chợ
Quân bần tiện ở mép bờ sông
Hờn anh bạn hữu nào chung ý
Giận ả tình nhân mãi giấu lòng
Chỉ ngại mai này khi quá vãng
E rằng lắm kẻ sập hầm chông ./.
LCT 09/11/2023
Bút danh Lê Cảnh Tiến
Địa chỉ email letien3010@gmail.com

Bài thơ CÒN ĐÓ NỖI LO của Lê Cảnh Tiến thể hiện một tâm trạng buồn bã và lo lắng về cuộc sống, mối quan hệ và tương lai. Dưới đây là một phân tích chi tiết về bài thơ này:

1. **Tâm trạng của nhà thơ**: Nhà thơ thể hiện tâm trạng của mình thông qua các từ ngữ như "chán", "hờn", "giận", "e rằng", cho thấy ông đang trải qua một giai đoạn khó khăn và đầy lo lắng trong cuộc sống.

2. **Khát vọng tự do**: Nhà thơ miêu tả việc rời xa phố thị, có thể là để tìm kiếm sự tự do hoặc tránh xa khỏi sự phức tạp và đau đớn của cuộc sống thành thị.

3. **Sự phản bội và bất công**: Nhà thơ thể hiện sự thất vọng và đau khổ đối với sự phản bội từ bạn bè và người yêu, với hình ảnh của "lũ dối gian" và "giận ả tình nhân mãi giấu lòng".

4. **Sự lo sợ về tương lai**: Bài thơ kết thúc bằng dòng "E rằng lắm kẻ sập hầm chông", cho thấy nỗi lo sợ và hoài nghi về tương lai, về những khó khăn và thách thức có thể đối diện.

5. **Sự tiêu cực của môi trường xã hội**: Bài thơ phản ánh sự tiêu cực và đau khổ trong môi trường xã hội, với hình ảnh của "hai chữ đại đồng", "lũ dối gian", và "quân bần tiện".

Tổng thể, bài thơ này thể hiện một tâm trạng tiêu cực và lo lắng về cuộc sống và mối quan hệ trong một môi trường xã hội đầy khó khăn và phức tạp.

TÌM HIỂU VỀ THỂ THƠ ĐƯỜNG LUẬT

Thơ Đường Luật là gì? Bảng niêm luật Thơ Đường Các thể loại Thơ Đường Biến thể của Thơ Đường Câu đối trong Thơ Đường Lỗi bệnh trong Thơ Đường Xướng họa trong Thơ Đường Hướng dẫn làm thơ Thất Ngôn Tứ Tuyệt
Scan QR code to download App Now !
Quét mã QR để tải xuống ứng dụng!

0 comments: