Thất lễ

Thất lễ

THẤT LỄ
Chợt nghĩ đời sao lắm kiểu hài
Khi cần phủ phục chúng trèo vai
Thờ cao lão bá bày chiêu độc
Cúng tổ nàng ba vẽ chuyện tài
Ở cõi thiên đàng ông nịnh gái
Nơi miền thế tục ả thèm trai
Buồn con cháu lại thề sinh tử
Giữa kiệu thần linh quả hết xài ./.
LCT 10/02/2024
Bút danh Lê Cảnh Tiến

Địa chỉ email [email protected]

Bài thơ của Lê Cảnh Tiến thể hiện sự phê phán và chỉ trích về những thái độ thất lễ, thiếu chân thành trong xã hội. 
trên bàn nhậu
Ông nhấn mạnh vào việc những người có quyền lực, giàu có thường thể hiện sự kiêu căng, ngạo mạn và không coi trọng giá trị của lòng thành, lòng trung thành. Điều này thể hiện qua việc họ "phủ phục chúng trèo vai", tức là chỉ quan tâm đến lợi ích cá nhân mà không quan tâm đến lòng trung thành, lòng hiếu khách.

Bên cạnh đó, bài thơ cũng đề cập đến sự không công bằng giữa nam và nữ khi "Ở cõi thiên đàng ông nịnh gái, Nơi miền thế tục ả thèm trai", tương trưng cho sự chênh lệch xã hội và phân biệt đối xử giữa nam và nữ.

Cuối bài thơ, Lê Cảnh Tiến tỏ ý thất vọng và buồn bã khi nhìn thấy sự hủy hoại của giá trị truyền thống, lòng hiếu khách giữa con cháu trong xã hội ngày nay, khi họ "thề sinh tử" giữa những lễ nghi thần linh mà không có lòng thành, lòng trung thành, thể hiện qua việc "kiệu thần linh quả hết xài". Điều này thể hiện sự lo lắng và hy vọng vào sự cải thiện của xã hội, giá trị đạo đức của con người.

Đăng nhận xét