Cạp đất mà ăn

Cạp đất mà ăn


CẠP ĐẤT MÀ ĂN
Cạp đất thay cơm thấy mấy ông
Bao năm vẫn thế diễn tuồng ngông
Tô hươu dự án lòe ngay phỗng
Vẽ vượn trò ma chẳng ngán rồng
Một vốn nghìn lời thò mõm nhổng
Ba hào lãi vạn ngỏng mông trông
Con đường đổi mới tiền chùa đống
Đất bán xong rồi ,nước bán không?

Bài thơ "Cạp đất mà ăn" là một bài thơ trào phúng, châm biếm những kẻ hám lợi, tham lam, sẵn sàng chà đạp lên quyền lợi của người dân để trục lợi.

Bài thơ mở đầu bằng một câu hỏi đầy mỉa mai: "Cạp đất thay cơm thấy mấy ông?". Câu hỏi này đặt ra một vấn đề nhức nhối trong xã hội Việt Nam hiện nay, đó là tình trạng tham nhũng, trục lợi của một bộ phận cán bộ, công chức. Những kẻ này sẵn sàng làm mọi thứ, kể cả những điều trái pháp luật, để kiếm tiền, kể cả việc "cạp đất mà ăn".

Tiếp theo, bài thơ vạch trần những thủ đoạn của những kẻ hám lợi này. Họ "tô hươu dự án lòe ngay phỗng", "vẽ vượn trò ma chẳng ngán rồng". Nghĩa là, họ dùng những lời lẽ hoa mỹ, những dự án viển vông để lừa gạt, chiếm đoạt tiền của người dân. Họ sẵn sàng "một vốn nghìn lời", "ba hào lãi vạn" để làm giàu cho bản thân, bất chấp hậu quả đối với xã hội.

Cuối cùng, bài thơ đặt ra một câu hỏi đầy mỉa mai: "Con đường đổi mới tiền chùa đống, đất bán xong rồi, nước bán không?". Câu hỏi này thể hiện sự thất vọng của tác giả đối với tình trạng tham nhũng, trục lợi trong xã hội hiện nay. Những kẻ hám lợi đã lợi dụng "con đường đổi mới" để vơ vét tiền của, làm giàu cho bản thân, khiến cho cuộc sống của người dân càng thêm khó khăn.

Bài thơ "Cạp đất mà ăn" là một bài thơ có giá trị phê phán sâu sắc. Bài thơ đã lên án mạnh mẽ những kẻ hám lợi, tham lam, góp phần cảnh tỉnh xã hội về những hậu quả của tham nhũng, trục lợi.

Phân tích Bard

Đăng nhận xét