Bạn có thơ tự sáng tác? Gửi tác phẩm!

Xin chút bình an

Xin chút bình an

XIN CHÚT BÌNH AN
Không là vạt nắng mỗi chiều tan
Cũng chẳng loài hoa sớm lụi tàn
Tại biển kêu trời khơi sóng dữ
Nên đồng bắt quỷ gọi hồn oan
Rồi xuân cũng nhạt dù ong bướm
Để mộng nào yên giữa phím đàn
Có bữa chôn vùi trong cuộc tửu
Mong tìm lại những phút bình an ./.
LCT 02/03/2024
Bút danh Lê Cảnh Tiến
Địa chỉ email [email protected]


Bài thơ "Xin Chút Bình An" của tác giả Lê Cảnh Tiến thể hiện một tâm trạng buồn bã, lo âu và mong muốn tìm kiếm lại sự bình an trong cuộc sống. Dưới đây là một phân tích về bài thơ này:1. **Không Khí Buồn Bã và Lo Âu**: Bài thơ mở đầu bằng việc miêu tả không khí u ám, khiến người đọc cảm nhận được tâm trạng của tác giả. "Không là vạt nắng mỗi chiều tan" và "Cũng chẳng loài hoa sớm lụi tàn" thể hiện sự mất mát và sự phai nhạt trong cuộc sống.

2. **Sự Đối Mặt với Khó Khăn**: "Tại biển kêu trời khơi sóng dữ / Nên đồng bắt quỷ gọi hồn oan" - Tác giả sử dụng hình ảnh của biển đại dương để miêu tả sự khó khăn, sóng gió trong cuộc sống. Việc "đồng bắt quỷ gọi hồn oan" có thể hiểu là nỗ lực đối mặt với những điều tiêu cực, những gánh nặng của quá khứ.

3. **Mong Muốn Bình An**: "Rồi xuân cũng nhạt dù ong bướm / Để mộng nào yên giữa phím đàn / Có bữa chôn vùi trong cuộc tửu / Mong tìm lại những phút bình an" - Tác giả thể hiện mong muốn tìm lại sự bình an thông qua hình ảnh của mùa xuân, âm nhạc và cuộc sống hằng ngày.

4. **Sự Mâu Thuẫn và Hy Vọng**: Bài thơ kết thúc với sự mâu thuẫn giữa những khó khăn và hy vọng. Dù cuộc sống có khó khăn, tác giả vẫn hy vọng có thể tìm lại những phút giây bình an.

Tóm lại, bài thơ "Xin Chút Bình An" của Lê Cảnh Tiến là một tác phẩm sâu sắc với những tâm trạng phức tạp, từ sự buồn bã, lo âu đến mong muốn tìm lại sự bình an trong cuộc sống.

Đăng nhận xét