29 tháng 3, 2020


Đền Lừ mùa dịch
Đền Lừ mùa dịch vắng toàn lư
Nhác thấy bên trong bóng cụ Từ
Lử khử lừ khừ ông móc thử
Trong quần bạc cắc vẫn còn dư?

Trong quần bạc cắc vẫn còn dư !
Vạch túi khoe ra cái củ Từ
Lão nói ưng thì qua ướm thử
Không vừa bạc cắc tặng hương lư!

27 tháng 3, 2020


Cờ Tướng

Đam mê Cờ Tướng rảnh là khơi
Nhập cuộc hai phe chẳng thể rời
Rướn Tịnh lên cao chàng hẩy tới
Thôi đành vểnh Sỹ chống nàng ơi
Giao chân Mã lộn gian nan khởi
Dúi Tốt vào cung thế thượng thời
Khép chặt đôi Xe Ông muốn đợi
Bà nhà ra nước Pháo lồng chơi!
***
Pháo đầu Mã lộn Tốt bay ngang
Thế trận thắng thua chửa rõ ràng
Tướng đỏ phen này đang bị hãm
Xe đen chặn đứng giữa hai hàng
Người lui kẻ tiến đêm dần sáng
Bên đẩy bên đưa tiếng mõ vang
Chiếu tướng đôi lần trời đã rạng
Tượng què Sỹ cụt Lão xin hàng!

26 tháng 3, 2020


Đất nước mình
Mở miệng là thơ Đất nước mình
Nghe nhiều ngẫm tựa sãi trì kinh
Từ ông giáo thứ phường nhà lính
Thạc sỹ sinh viên cũng hết mình
Đất nước hai hòn chưa vẹn thửa
Non sông một dải có vuông hình
Tự hào ngạo nghễ luôn trên đỉnh 
Dập dịch ngâm nga cứ xập xình

21 tháng 3, 2020

Tháng tư dập dịch
Vui nào hơn giải phóng miền nam
Kẻ khó người khôn được nghỉ làm
Lo nhiễm Cô Vy, mừng Đảng hãm
 Sợ lây bệnh cúm, pháo không ham
Nhân dân sốt sắng mồm bà tám
Thiên hạ nôn nao miệng lão xàm
Dập dịch thời nay như chống giặc
Ngồi im toàn thắng có về Đam?

13 tháng 3, 2020


Trái Cây ế
Cửa khẩu Trung Hoa trả trái cây
Toàn Đào với Mít đọng tồn đầy
Một khe mũm mĩm vành căng đét
Đôi trái đong đưa cuống đỏ hây
Đào ế xứ người thôi muốn nhập
Mít tồn nước lạ ngược về đây
Trâu già Nghé ọ trong thiên hạ
Muốn Mít hay Đào biếu cả cây

12 tháng 3, 2020


Đút lót
Đút lót đêm ngày thích thú ghê
Đút từ ông phán đến thằng phê
Thương nhau mà sống ,ồ ra thế!
Đút dưới luồn trên sướng tứ bề

8 tháng 3, 2020


Tuyển thợ cầy

Hôm nay ngày tám tháng ba tây
Chúng lại loan tin tuyển thợ cầy
Ruộng cạn um xùm khe nước đẫy
Nương sâu lún phún cỏ giăng đầy
Đàn ông đích thực đầu nguây nguẩy
Bắt cọp lành nghề hẳn ngất ngây
Ao đậm rộng ghê, đồng lớn vậy !
Hỏi trai trái gió muốn cùng cầy?

6 tháng 3, 2020 Mộc tồn
Vãn cảnh,nhà chùa đãi mộc tồn!
Sư thầy mang bỏ nướng lò tôn
Nâng lên chén rượu khè ông bú
Hạ xuống đôi câu lão trải hồn:
-"Nghiệp! Vợ khôn lòe hôm xuống tóc
Duyên! Con dại ngắm bữa ly thôn..."
Thành tâm hướng phật ngài tu đạo
Thập nhị nhân duyên lánh sự... ồn!

5 tháng 3, 2020


Hứng quá rồi
Báo cáo quan trên ấm nhận rồi
Quốc kì theo cặp xứng vừa đôi
Bà nhà khoái lắm đêm đòi phất
Lão ấu đâu vừa muốn ngập môi
Ngặt nỗi cờ ông thời khuyết cán
Thêm rầu chén ả thiếu chè hôi
Yêu cầu cụ lớn thương cho chót
Gửi xuống,nhân dân hứng quá rồi!

4 tháng 3, 2020


Thế Ngựa phi
Học thói đua đòi thế ngựa phi
Cố đeo cho lắm nước non gì ?
Chồm lên bụng cưỡi còn thừa tí
Rướn xuống mông thì thiếu mấy li
Dòm cái chân thò ,dòm chán nhỉ?
Ngóng đôi trảo thủ, ngóng mà bi!
Thôi ông xuống ngựa thôi trò khỉ
Ngắn cũn như này , kiểu cũ đi !
(Ngắn cũn như này cưỡi kiểu chi!)

2 tháng 3, 2020Cái nước Lào
Chẳng nước nào hơn...cái nước Lào
Năm Châu lây bệnh nháo nhào nhao
Viêng Chăn Thạt Luổng danh không hão
Xiêng khoảng Đồng Chum tiếng tự hào
Thượng đẳng tây phương Cô vít pháo
Rồng con ngạo nghễ cúm phang vào
Xưng hùng phát triển toàn xưng láo
Chẳng nước nào hơn... cái nước Lào

1 tháng 3, 2020 Tháng đàn bà
Tháng ba này tháng của đàn bà
Chính phủ Đông Lào luật định ra
Gái mại dâm hưu cần bạc cắc
Nàng kiều lỡ bước muốn đô la
Cần vay vốn đại tu...hàng hóa
Muốn có vài đồng sửa ...nhũ hoa
Cứ đến ngân hàng đừng hủ hoá
Làm đơn từ bỏ nghiệp ông cha !BẮT CÔ VY
Hàn về ông bị chúng mang đi
Chúng tống ông vào ổ cách ly
Sốt nặng đành sang nhờ bác sỹ
Rùng mình cám cảnh bắt Cô Vy