Bạn có thơ tự sáng tác? Gửi tác phẩm!

Đất nước mình

Đất nước mình


Đất nước mình
Mở miệng là thơ Đất nước mình
Nghe nhiều ngẫm tựa sãi trì kinh
Từ ông giáo thứ phường nhà lính
Thạc sỹ sinh viên cũng hết mình
Đất nước hai hòn chưa vẹn thửa
Non sông một dải có vuông hình
Tự hào ngạo nghễ luôn trên đỉnh 
Dập dịch ngâm nga cứ xập xình

Bài thơ "Đất nước mình" là một bài thơ yêu nước, thể hiện niềm tự hào của tác giả về đất nước Việt Nam.

Bài thơ mở đầu bằng câu thơ nêu lên chủ đề của bài thơ:

Mở miệng là thơ Đất nước mình

Câu thơ sử dụng từ láy "mở miệng" để nhấn mạnh tình yêu đất nước sâu đậm của người Việt Nam. Người Việt Nam yêu đất nước đến mức mỗi khi nhắc đến đều cảm thấy như đang cất lên một bài thơ.

Tiếp theo, bài thơ miêu tả tình yêu đất nước của người Việt Nam ở mọi tầng lớp xã hội:

Nghe nhiều ngẫm tựa sãi trì kinh Từ ông giáo thứ phường nhà lính Thạc sỹ sinh viên cũng hết mình

Câu thơ "Nghe nhiều ngẫm tựa sãi trì kinh" sử dụng hình ảnh so sánh để thể hiện sự say mê, thấu hiểu của người Việt Nam về đất nước. Người Việt Nam yêu đất nước đến mức khi nghe, đọc về đất nước thì cảm thấy như đang được nghe một bài kinh giảng giải đạo lý.

Câu thơ "Từ ông giáo thứ phường nhà lính" sử dụng biện pháp liệt kê để thể hiện tình yêu đất nước của người Việt Nam ở mọi tầng lớp xã hội. Từ những người có học thức cao như ông giáo, thạc sĩ, sinh viên, đến những người lao động bình dân như phường nhà lính đều yêu đất nước sâu sắc.

Bốn câu thơ cuối bài, tác giả thể hiện niềm tự hào của mình về đất nước Việt Nam:

Đất nước hai hòn chưa vẹn thửa Non sông một dải có vuông hình Tự hào ngạo nghễ luôn trên đỉnh Dập dịch ngâm nga cứ xập xình

Câu thơ "Đất nước hai hòn chưa vẹn thửa" nhắc lại lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam, từng phải chống chọi với nhiều kẻ thù xâm lược. Câu thơ "Non sông một dải có vuông hình" thể hiện niềm tự hào về hình thể lãnh thổ của đất nước Việt Nam. Câu thơ "Tự hào ngạo nghễ luôn trên đỉnh" thể hiện niềm tự hào về những thành tựu mà đất nước Việt Nam đã đạt được. Câu thơ "Dập dịch ngâm nga cứ xập xình" thể hiện niềm lạc quan, tin tưởng của tác giả vào tương lai của đất nước Việt Nam.

Nhìn chung, bài thơ "Đất nước mình" là một bài thơ giàu cảm xúc, thể hiện tình yêu đất nước sâu đậm của tác giả. Bài thơ đã góp phần khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc trong mỗi người Việt Nam.

Phân tích bởi Bard

Đăng nhận xét