1 tháng 3, 2020

Bắt Cô VyBẮT CÔ VY
Hàn về ông bị chúng mang đi
Chúng tống ông vào ổ cách ly
Sốt nặng đành sang nhờ bác sỹ
Rùng mình cám cảnh bắt Cô Vy
Bài thơ liên quan

Không có nhận xét nào: