Bắt Cô Vy

Bắt Cô Vy


BẮT CÔ VY
Hàn về ông bị chúng mang đi
Chúng tống ông vào ổ cách ly
Sốt nặng đành sang nhờ bác sỹ
Rùng mình cám cảnh bắt Cô Vy

Bài thơ Bắt Cô Vy của tác giả Đá Văn Bèo được sáng tác vào thời điểm dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp ở Việt Nam. Bài thơ kể về câu chuyện của một ông lão từ Hàn Quốc trở về Việt Nam và bị bắt đi cách ly. Ông lão bị sốt nặng, đành sang nhờ bác sĩ khám chữa. Tuy nhiên, trong lòng ông lão vẫn rùng mình cám cảnh cảnh bắt Cô Vy.

Bài thơ có bố cục ba khổ, mỗi khổ bốn câu. Khổ thơ đầu tiên giới thiệu hoàn cảnh của ông lão: ông từ Hàn Quốc trở về Việt Nam và bị bắt đi cách ly. Khổ thơ thứ hai kể về tình trạng sức khỏe của ông lão: ông bị sốt nặng, đành sang nhờ bác sĩ khám chữa. Khổ thơ thứ ba thể hiện tâm trạng của ông lão: ông rùng mình cám cảnh cảnh bắt Cô Vy.

Bài thơ sử dụng ngôn ngữ giản dị, dễ hiểu, gần gũi với đời sống. Bài thơ cũng sử dụng nhiều hình ảnh, biện pháp tu từ như:

  • Hình ảnh: "Hàn về ông bị chúng mang đi", "ổ cách ly", "sốt nặng", "nhờ bác sỹ", "cấm cảnh bắt Cô Vy".
  • Biện pháp tu từ: so sánh ("chúng tống ông vào ổ cách ly như tù nhân"), nhân hóa ("rùng mình cám cảnh").

Bài thơ thể hiện sự đồng cảm của tác giả đối với những người dân bị cách ly vì dịch bệnh Covid-19. Bài thơ cũng thể hiện sự căm phẫn của tác giả đối với những hành động bắt bớ, cách ly người dân một cách vô lý.

Dưới đây là một số ý kiến phân tích cụ thể hơn về bài thơ:

  • Khổ thơ đầu tiên:

Câu thơ "Hàn về ông bị chúng mang đi" đã nêu bật được hoàn cảnh của ông lão. Ông lão là người Việt Nam, nhưng đi du lịch ở Hàn Quốc và trở về Việt Nam. Tuy nhiên, khi trở về, ông lão bị bắt đi cách ly. Hành động này của chính quyền đã khiến ông lão cảm thấy bất ngờ và không hiểu lý do.

Câu thơ "Chúng tống ông vào ổ cách ly" đã thể hiện sự bức xúc của ông lão trước hành động bắt bớ, cách ly của chính quyền. Ông lão cảm thấy mình bị đối xử như một tù nhân, bị giam giữ trong một ổ cách ly.

  • Khổ thơ thứ hai:

Câu thơ "Sốt nặng đành sang nhờ bác sỹ" đã thể hiện tình trạng sức khỏe của ông lão. Ông lão bị sốt nặng, nhưng không được điều trị kịp thời vì bị cách ly. Ông lão đành sang nhờ bác sĩ khám chữa.

  • Khổ thơ thứ ba:

Câu thơ "Rùng mình cám cảnh bắt Cô Vy" đã thể hiện tâm trạng của ông lão. Ông lão cảm thấy rùng mình, căm phẫn trước cảnh bắt Cô Vy. Ông lão cho rằng việc bắt bớ, cách ly người dân là một biện pháp vô lý, không hiệu quả trong việc phòng chống dịch bệnh.

Nhìn chung, bài thơ Bắt Cô Vy là một bài thơ có ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Bài thơ đã thể hiện sự đồng cảm của tác giả đối với những người dân bị cách ly vì dịch bệnh Covid-19. Bài thơ cũng thể hiện sự căm phẫn của tác giả đối với những hành động bắt bớ, cách ly người dân một cách vô lý.

Phân tích bởi Bard

Đăng nhận xét