Bạn có thơ tự sáng tác? Gửi tác phẩm!

Tuyển thợ cầy

Tuyển thợ cầy


Tuyển thợ cầy

Hôm nay ngày tám tháng ba tây
Chúng lại loan tin tuyển thợ cầy
Ruộng cạn um xùm khe nước đẫy
Nương sâu lún phún cỏ giăng đầy
Đàn ông đích thực đầu nguây nguẩy
Bắt cọp lành nghề hẳn ngất ngây
Ao đậm rộng ghê, đồng lớn vậy !
Hỏi trai trái gió muốn cùng cầy?Bài thơ "Tuyển thợ cầy" của Đá Văn Bèo không chỉ là một tác phẩm văn xuôi, mà còn là một biểu hiện trào phúng và châm biếm đầy hài hước của tác giả đối với hình ảnh người nông dân Việt Nam. Bài thơ này mở đầu bằng việc đặt ra một thời điểm cụ thể cho việc tuyển thợ cầy, qua câu thơ "Hôm nay ngày tám tháng ba tây." Sự chính xác trong thời gian tạo ra hiệu ứng hài hước và đặt ra một tình huống rõ ràng.

Bức tranh về ruộng vườn cơ bản hóa sự khó khăn và thiếu thốn của người nông dân Việt Nam thông qua hình ảnh ruộng cạn, um xùm, khe nước đầy, nương sâu lún và cỏ giăng đầy. Biện pháp liệt kê này không chỉ tạo ra một hình ảnh sống động mà còn làm nổi bật tình cảnh khó khăn mà người nông dân đang phải đối mặt.

Hình ảnh về "đàn ông đích thực" đầu nguây nguẩy, có khả năng "bắt cọp lành nghề hẳn ngất ngây" mang lại một nét hài hước và hình ảnh mạnh mẽ về sức khỏe và sự can đảm của người nông dân. Tác giả thông qua những dòng thơ này đã khéo léo vận dụng biện pháp nhân hóa để làm nổi bật đặc điểm tích cực của nhóm người lao động này.

Câu hỏi cuối bài thơ "Ao đậm rộng ghê, đồng lớn vậy! Hỏi trai trái gió muốn cùng cầy?" không chỉ là lời kêu gọi của tác giả mà còn là một cách tinh tế để đặt ra câu chuyện về sự hợp tác, đồng lòng giữa cộng đồng nông dân. Hình ảnh "trai trái gió" là một biểu tượng cho sự đoàn kết, sẵn sàng lao động chung vì mục tiêu lớn.

Tổng thể, bài thơ không chỉ làm cho người đọc cười mà còn truyền đạt được tinh thần lạc quan, sự kiên trì và tình đồng đội của người nông dân Việt Nam. Đồng thời, tác giả cũng thông qua bài thơ này muốn khuyến khích người đọc đồng lòng, hỗ trợ nhau để vượt qua những thách thức của cuộc sống nông thôn..

Phân tích bở Bard

Đăng nhận xét