Bạn có thơ tự sáng tác? Gửi tác phẩm!

Mộc tồnmộc tồn


 
Mộc tồn

Vãn cảnh,nhà chùa đãi mộc tồn!
Sư thầy mang bỏ nướng lò tôn
Nâng lên chén rượu khè ông bú
Hạ xuống đôi câu lão trải hồn:
-"Nghiệp! Vợ khôn lòe hôm xuống tóc
Duyên! Con dại ngắm bữa ly thôn..."
Thành tâm hướng phật ngài tu đạo
Thập nhị nhân duyên lánh sự... ồn!

Bài thơ "Mộc tồn" của tác giả Đá Văn Bèo là một bài thơ tả cảnh, tả tình, thể hiện tâm trạng của một ông lão sau khi vãn cảnh chùa.

Bài thơ mở đầu bằng việc miêu tả cảnh chùa đãi cơm mộc tồn:

Vãn cảnh,nhà chùa đãi mộc tồn! Sư thầy mang bỏ nướng lò tôn

Câu thơ sử dụng ngôn ngữ giản dị, dễ hiểu, gần gũi với đời sống. Câu thơ cũng sử dụng biện pháp liệt kê để nhấn mạnh sự giản dị của bữa cơm mộc tồn.

Tiếp theo, bài thơ miêu tả hình ảnh ông lão đang thưởng thức cơm mộc tồn:

Nâng lên chén rượu khè ông bú Hạ xuống đôi câu lão trải hồn:

Câu thơ sử dụng biện pháp tả thực để miêu tả hình ảnh ông lão đang thưởng thức cơm mộc tồn. Ông lão nâng chén rượu khè lên và uống, sau đó hạ xuống và cất lên hai câu thơ.

Bốn câu thơ tiếp theo, bài thơ thể hiện tâm trạng của ông lão:

-"Nghiệp! Vợ khôn lòe hôm xuống tóc Duyên! Con dại ngắm bữa ly thôn..."

Câu thơ sử dụng biện pháp đối lập để thể hiện tâm trạng của ông lão. Ông lão cảm thấy đau đớn, xót xa khi nghĩ về vợ và con. Vợ ông lòe ông để xuống tóc đi tu, con gái ông thì dại dột bỏ nhà đi lấy chồng.

Bốn câu thơ cuối bài, bài thơ thể hiện sự quyết tâm của ông lão:

Thành tâm hướng phật ngài tu đạo Thập nhị nhân duyên lánh sự... ồn!

Câu thơ sử dụng biện pháp hoán dụ để thể hiện sự quyết tâm của ông lão. Ông lão sẽ thành tâm hướng Phật, tu đạo để lánh xa những ồn ào của cuộc đời.

Nhìn chung, bài thơ "Mộc tồn" là một bài thơ hay và ý nghĩa. Bài thơ đã thể hiện tâm trạng của một ông lão sau khi vãn cảnh chùa. Đồng thời, bài thơ cũng thể hiện sự xót xa của ông lão trước những biến cố của cuộc đời.

Một số ý kiến phân tích chuyên sâu hơn về bài thơ:

  • Cách sử dụng ngôn ngữ: Bài thơ sử dụng ngôn ngữ giản dị, dễ hiểu, gần gũi với đời sống. Bài thơ cũng sử dụng một số từ ngữ mang tính biểu cảm để thể hiện tâm trạng của ông lão.
  • Cách sử dụng hình ảnh: Bài thơ sử dụng hình ảnh sinh động, giàu sức gợi để miêu tả cảnh chùa, hình ảnh ông lão và tâm trạng của ông lão.
  • Nội dung và ý nghĩa: Bài thơ thể hiện tâm trạng của một ông lão sau khi vãn cảnh chùa. Đồng thời, bài thơ cũng thể hiện sự xót xa của ông lão trước những biến cố của cuộc đời.

Bài thơ "Mộc tồn" là một bài thơ hay và ý nghĩa, góp phần mang lại tiếng lòng cho người đọc.

Phân tích bởi Bard

Đăng nhận xét