04 tháng 3 2020


Thế Ngựa phi
Học thói đua đòi thế ngựa phi
Cố đeo cho lắm nước non gì ?
Chồm lên bụng cưỡi còn thừa tí
Rướn xuống mông thì thiếu mấy li
Dòm cái chân thò ,dòm chán nhỉ?
Ngóng đôi trảo thủ, ngóng mà bi!
Thôi ông xuống ngựa thôi trò khỉ
Ngắn cũn như này , kiểu cũ đi !
(Ngắn cũn như này cưỡi kiểu chi!)
TÌM HIỂU VỀ THỂ THƠ ĐƯỜNG LUẬT
Thơ Đường Luật là gì? Bảng niêm luật Thơ Đường Các thể loại Thơ Đường Câu đối trong Thơ Đường Lỗi bệnh trong Thơ Đường Xướng họa trong Thơ Đường Hướng dẫn làm thơ Thất Ngôn Tứ Tuyệt Hướng dẫn làm thơ Thất Ngôn Bát Cú

0 bình luận: