Bạn có thơ tự sáng tác? Gửi tác phẩm!

Thế Ngựa phi

Thế Ngựa phi


Thế Ngựa phi

Học thói đua đòi thế ngựa phi
Cố đeo cho lắm nước non gì ?
Chồm lên bụng cưỡi còn thừa tí
Rướn xuống mông thì thiếu mấy li
Dòm cái chân thò ,dòm chán nhỉ?
Ngóng đôi trảo thủ, ngóng mà bi!
Thôi ông xuống ngựa thôi trò khỉ
Ngắn cũn như này , kiểu cũ đi !

Bài thơ "Thế Ngựa phi" của tác giả Đá Văn Bèo là một bài thơ trào phúng, thể hiện sự hài hước, dí dỏm của tác giả về hiện tượng đua đòi, chạy theo phong trào của một số người trong xã hội.

Bài thơ mở đầu bằng việc miêu tả một người đàn ông đang cố gắng thể hiện mình bằng cách bắt chước thế ngựa phi:

Học thói đua đòi thế ngựa phi Cố đeo cho lắm nước non gì ?

Câu thơ sử dụng biện pháp mỉa mai, châm biếm để phê phán hành động đua đòi của người đàn ông. Người đàn ông này cố gắng thể hiện mình bằng cách bắt chước thế ngựa phi, nhưng lại không có dáng vẻ của một người cưỡi ngựa.

Tiếp theo, bài thơ miêu tả sự hài hước của người đàn ông khi bắt chước thế ngựa phi:

Chồm lên bụng cưỡi còn thừa tí Rướn xuống mông thì thiếu mấy li

Câu thơ sử dụng biện pháp so sánh, đối lập để nhấn mạnh sự hài hước của người đàn ông. Người đàn ông này chồm lên bụng ngựa thì còn thừa tí, rướn xuống mông thì lại thiếu mấy li, thể hiện sự bất cân xứng, hài hước.

Bốn câu thơ tiếp theo, bài thơ thể hiện sự chán ngán của tác giả đối với hành động đua đòi của người đàn ông:

Dòm cái chân thò ,dòm chán nhỉ? Ngóng đôi trảo thủ, ngóng mà bi!

Câu thơ sử dụng biện pháp điệp từ "dòm" để nhấn mạnh sự chán ngán của tác giả. Tác giả cảm thấy chán ngán khi nhìn thấy người đàn ông chồm lên bụng ngựa, dòm cái chân thò, ngóng đôi trảo thủ.

Bốn câu thơ cuối bài, bài thơ khuyên người đàn ông nên từ bỏ hành động đua đòi:

Thôi ông xuống ngựa thôi trò khỉ Ngắn cũn như này , kiểu cũ đi !

Câu thơ sử dụng biện pháp cầu khiến để khuyên người đàn ông nên từ bỏ hành động đua đòi. Tác giả khuyên người đàn ông nên từ bỏ hành động đua đòi, trở về với kiểu cũ của mình.

Nhìn chung, bài thơ "Thế Ngựa phi" là một bài thơ hay và ý nghĩa. Bài thơ đã thể hiện sự hài hước, dí dỏm của tác giả về hiện tượng đua đòi, chạy theo phong trào của một số người trong xã hội. Đồng thời, bài thơ cũng thể hiện sự phê phán của tác giả đối với hành động này.

Một số ý kiến phân tích chuyên sâu hơn về bài thơ:

  • Cách sử dụng ngôn ngữ: Bài thơ sử dụng ngôn ngữ giản dị, dễ hiểu, gần gũi với đời sống. Bài thơ cũng sử dụng một số từ ngữ mang tính mỉa mai, châm biếm để tạo sự hài hước.
  • Cách sử dụng hình ảnh: Bài thơ sử dụng hình ảnh sinh động, giàu sức gợi để miêu tả sự hài hước của người đàn ông.
  • Nội dung và ý nghĩa: Bài thơ thể hiện sự hài hước, dí dỏm của tác giả về hiện tượng đua đòi, chạy theo phong trào của một số người trong xã hội. Đồng thời, bài thơ cũng thể hiện sự phê phán của tác giả đối với hành động này.

Bài thơ "Thế Ngựa phi" là một bài thơ hay và ý nghĩa, góp phần mang lại tiếng cười cho người đọc, đồng thời cũng giúp người đọc hiểu rõ hơn về hiện tượng đua đòi, chạy theo phong trào trong xã hội.

Phân tích bởi Bard

Đăng nhận xét