Bạn có thơ tự sáng tác? Gửi tác phẩm!

Thiếu học

THIẾU HỌC

THIẾU HỌC
Nghèo nàn chữ nghĩa hắn mê thơ
Khổ cảnh đêm qua xé mấy tờ
Vợ dạy nhiều lời nhưng cổ ngẩn
Thầy bày đủ kiểu lại tai ngơ
Đem đăng chẳng kiểm thằng mò mối
Lấy xuống không ưa lão rẽ bờ
Lỗi cũng vì mình không chịu học
Dù mần suốt kiếp vẫn văn trơ.
31/07/2023.
Bút danh Lê cảnh Tiến
Địa chỉ email [email protected]

Bài thơ của tác giả "Lê Cảnh Tiến". Dưới đây là một phân tích về nội dung và cấu trúc của bài thơ:
1. **Tự nhiên và xã hội:**
- Bài thơ thể hiện hiện thực khó khăn của cuộc sống, nói về nghèo đói, khổ cực và thiếu học.
- Chủ nhân của bài thơ mê thơ, nhưng nghèo nàn, không có điều kiện để học vấn.

2. **Tình cảm gia đình:**
- Mô tả về sự cứu giúp và sự giáo dục của vợ, nhưng mặc dù có sự nhiệt huyết, thì có vẻ như chủ nhân của bài thơ không chịu học.

3. **Sự thiếu học:**
- Nội dung bài thơ nói về việc thiếu học, có lẽ là do lười biếng hay mất hứng thú với việc học, dù đã mần suốt kiếp vẫn làm văn trơ.

4. **Sự phê phán hệ thống giáo dục:**
- Thể hiện sự phê phán đối với hệ thống giáo dục, thầy giáo được mô tả như là người chỉ bảo mà không hiệu quả.

5. **Ngôn ngữ và cách diễn đạt:**
- Sử dụng ngôn ngữ dân dụ, thân mật và hài hước để mô tả cuộc sống khó khăn.
- Tình huống hài hước trong bài thơ như việc "thầy bày đủ kiểu lại tai ngơ" đều tạo nên một không khí nhẹ nhàng cho đọc giả.

6. **Tầm nhìn và triết lý:**
- Bài thơ có thể mang đến những tầm nhìn về cuộc sống, sự khó khăn và cảm nhận về giáo dục và học vấn.
Nhìn chung, bài thơ của "Lê Cảnh Tiến" tập trung phản ánh cuộc sống hiện thực với những khía cạnh đau lòng như nghèo đói, thiếu học, nhưng vẫn mang đến một góc nhìn nhẹ nhàng và hài hước.

Đăng nhận xét