8.6.19

Đại học lớn !

Đại học lớn


Đại Học Lớn
Giáo dục nay vang tiếng học trò
Yêu màu mực tím thích màu nho
Mò nhau đại học bài không mó
  Học đại ra trường đại học to


Học đại ra trường đại học
trò
Thằng làm tiến sỹ đứa thành nho
Thò nhanh cắc Bạc tròn ra mó
Bạc cắc đưa vào Bạc cắc to


Bạc cắc đưa vào Bạc cắc to
Bài thi sửa điểm sớm là nho
Nhà lo giộng lớn cần chi mó
Lợn giống tương lai Lợn giống trò

Bài thơ "Đại Học Lớn" là một bài thơ trào phúng, châm biếm tình trạng chạy theo bằng cấp, học giả mà không có thực chất trong giáo dục Việt Nam hiện nay.

Bài thơ mở đầu bằng một hình ảnh tả thực về tình trạng chạy theo bằng cấp của học sinh, sinh viên: "Giáo dục nay vang tiếng học trò/Yêu màu mực tím thích màu nho". Những học sinh, sinh viên này chỉ quan tâm đến việc thi đỗ đại học, bất chấp việc học hành có chất lượng hay không. Họ "mò nhau đại học bài không mó", nghĩa là, họ chỉ quan tâm đến việc đậu đại học, chứ không quan tâm đến việc học tập.

Tiếp theo, bài thơ vạch trần những thủ đoạn của những kẻ chạy theo bằng cấp. Họ "thò nhanh cắc Bạc tròn ra mó", nghĩa là, họ sẵn sàng bỏ tiền để mua điểm, mua bằng cấp. Họ "Bạc cắc đưa vào Bạc cắc to", nghĩa là, họ sẵn sàng đút lót cho những người có chức vụ, quyền hạn để được ưu ái, nâng đỡ.

Cuối cùng, bài thơ đặt ra một câu hỏi đầy mỉa mai: "Nhà lo giộng lớn cần chi mó/Lợn giống tương lai Lợn giống trò". Câu hỏi này thể hiện sự thất vọng của tác giả đối với tình trạng chạy theo bằng cấp trong giáo dục hiện nay. Những người có bằng cấp cao, nhưng thực chất lại không có kiến thức, kỹ năng, thì chỉ là những "con lợn giống", là gánh nặng của xã hội.

Bài thơ "Đại Học Lớn" có giá trị phê phán sâu sắc. Bài thơ đã lên án mạnh mẽ tình trạng chạy theo bằng cấp, học giả mà không có thực chất trong giáo dục Việt Nam hiện nay.

Một số điểm nhấn trong bài thơ

  • Sử dụng hình ảnh, ngôn ngữ trào phúng, mỉa mai để châm biếm tình trạng chạy theo bằng cấp trong giáo dục.
  • Vạch trần những thủ đoạn của những kẻ chạy theo bằng cấp.
  • Thể hiện sự thất vọng, phẫn nộ của tác giả đối với tình trạng này.

Kết luận

Bài thơ "Đại Học Lớn" là một bài thơ trào phúng có giá trị phê phán sâu sắc. Bài thơ đã góp phần cảnh tỉnh xã hội về những hậu quả của tình trạng chạy theo bằng cấp trong giáo dục.

Bình giảng bởi Bard

TÌM HIỂU VỀ THỂ THƠ ĐƯỜNG LUẬT

Thơ Đường Luật là gì? Bảng niêm luật Thơ Đường Các thể loại Thơ Đường Biến thể của Thơ Đường Câu đối trong Thơ Đường Lỗi bệnh trong Thơ Đường Xướng họa trong Thơ Đường Hướng dẫn làm thơ Thất Ngôn Tứ Tuyệt
Scan QR code to download App Now !
Quét mã QR để tải xuống ứng dụng!

0 comments: