25 tháng 5, 2020

Nắng cực toNắng cực to
(Bát lái)
Tháng sáu đang hè nắng cực to
Bên hoa phượng vỹ rủ màu nho
Lò tôn kẹp thịt chiều hàng chó
Trái gió mưa dầm sáng bánh tro
Mực nướng lọ cồn phai sắc đỏ
Đếm đeo quẩy gánh trĩu thân gò
Mưu sinh dại ngắm bầy em nhỏ
Đáo ở phương neo thoát phận cò
Bài thơ liên quan

Không có nhận xét nào: