10 tháng 1 2009

Chú chó yêu thương

Chú chó yêu thương


Ô kìa chú chó Mi- ki

Nó không biết nói biết gì thương yêu

Thế mà nhũng nhiễu nhiều điều

Đòi tắm , đòi bế đòi nhiều thức ăn

No rồi nó chạy tung tăng

Gầm giường , xó bếp nó lăn , nó bò

Cả nhà ai cũng chăm lo

Tắm rửa sạch sẽ mới cho đi nằm
Dương hồng
TÌM HIỂU VỀ THỂ THƠ ĐƯỜNG LUẬT
Thơ Đường Luật là gì? Bảng niêm luật Thơ Đường Các thể loại Thơ Đường Câu đối trong Thơ Đường Lỗi bệnh trong Thơ Đường Xướng họa trong Thơ Đường Hướng dẫn làm thơ Thất Ngôn Tứ Tuyệt Hướng dẫn làm thơ Thất Ngôn Bát Cú