10 tháng 1 2009

Chú chó yêu thương

Chú chó yêu thương

Ô kìa chú chó Mi- ki

Nó không biết nói biết gì thương yêu

Thế mà nhũng nhiễu nhiều điều

Đòi tắm , đòi bế đòi nhiều thức ăn

No rồi nó chạy tung tăng

Gầm giường , xó bếp nó lăn , nó bò

Cả nhà ai cũng chăm lo

Tắm rửa sạch sẽ mới cho đi nằm
Dương hồng