12 tháng 1, 2009

Huyền thoại nhà sàn

Những cột gỗ tròn kê trên đá

Ba gian hai trái rộng thênh thang

Bốn mái giao nhau lập ngói máng

Kiến trúc cổ xưa từ bao giờ?Ngày ấy rừng già nhiều thú dữ

Xóm làng thưa thớt cách xa nhau

Tôi lửa , tắt đèn tự lo liệu

Thú rừng gầm thét, có nhà cao


Thiên tai thời nào chẳng đe dọa

Mưa to,nước chảy trôi dưới gầm

Cái thế nhà sàn như vậy đó

Dù có lũ lụt cũng không lo


Bây giờ thú dữ không còn nữa

chuồng trâu, cũi lợn xây ở ngoài

Sàn nhà cao, gió hiu hiu thổi

Hiên gỗ, mái rợp ngồi hóng gió

11-01-09
Dương Hồng

Bài thơ liên quan