08 tháng 1 2009

Về thăm Núi Cốc gặp nàng Công

Mở hàng bán cơm món cá lồng

Hai tay đưa khách chén rượu nồng

Dịu dàng nhè nhẹ đưa chân bước

Ra về lòng dạ bùi ngùi nhớ

Tôi biết thế nào nàng cũng quên

Còn tôi không thể nào không nhớ

Năm tới hẹn gặp lại nàng Công

Mùa hè 2004
Dương hồng
TÌM HIỂU VỀ THỂ THƠ ĐƯỜNG LUẬT
Thơ Đường Luật là gì? Bảng niêm luật Thơ Đường Các thể loại Thơ Đường Câu đối trong Thơ Đường Lỗi bệnh trong Thơ Đường Xướng họa trong Thơ Đường Hướng dẫn làm thơ Thất Ngôn Tứ Tuyệt Hướng dẫn làm thơ Thất Ngôn Bát Cú