03 tháng 2 2009

Cháu đi trồng cây

Cháu đi trồng cây


Tết này cháu lớn rồi
Theo bạn đi trồng cây
Lon ton bên sườn núi
Lúi húi vùi cho gốc
Cháu dốc hết sức mình
Tay lùa đất nhặt cỏ
Đôi má cháu hồng hồng
Trán lấm tấm mồ hôi
Góp sức việc nho nhỏ
Công việc cháu trồng cây
Theo lời dạy Bác Hồ
Ôi thương quá là thương
02-01-2009
Dương hồng
TÌM HIỂU VỀ THỂ THƠ ĐƯỜNG LUẬT
Thơ Đường Luật là gì? Bảng niêm luật Thơ Đường Các thể loại Thơ Đường Câu đối trong Thơ Đường Lỗi bệnh trong Thơ Đường Xướng họa trong Thơ Đường Hướng dẫn làm thơ Thất Ngôn Tứ Tuyệt Hướng dẫn làm thơ Thất Ngôn Bát Cú