15 tháng 2 2009

Bên tượng đài

Bên tượng đài


Đứng ngắm tượng đài Hoàng Văn Thụ
Vầng trán cao mặt vuông chữ điền
Tọa lạc giữa bầu trời Tổ quốc
Người con của dân tộc xứ Lạng

Tuổi đôi mươi đi theo cách mạng
Nguyện chiến đấu với quân xâm lược
Bị tra tấn quyết không lùi bước
Trung với Đảng,với nước,với dân


Giữ vững nghị lực người Cộng sản
Hy sinh cuộc đời nêu gương sáng
Ra pháp trường vẫn ngẩng cao đầu
Bình tĩnh đọc bài thơ "Nhắn bạn"

12-02-2009
Dương hồng