29 tháng 1 2009

Ngọn lửa của Anh

Ngọn lửa của AnhAnh Hoàng Văn Thụ
Ngọn lửa nung nấu trong tim Anh
Quyết chí ra đi làm cách mạng
Ngọn lửa bừng sáng!
Lan tỏa từ núi rừng Việt Bắc
Soi đường đi cứu nước, cứu dân
Ngọn lửa bùng cháy!
Thiêu tan dã tâm bọn xâm lược
Chúng run sợ quỳ dưới chân Anh
Ngọn lửa thôi thúc!
Nhân dân Việt Bắc ra chiến trường
Cùng cả nước lên đường đánh giặc

Ngọn lửa chiến thắng!
Vang lừng từ Phai Khắt,Nà Ngần,
Đông Khê, Thất Khê,Điện Biên Phủ
Ngọn lửa của Anh: Hoàng Văn Thụ.
29-01-2009
Dương hồng

TÌM HIỂU VỀ THỂ THƠ ĐƯỜNG LUẬT
Thơ Đường Luật là gì? Bảng niêm luật Thơ Đường Các thể loại Thơ Đường Câu đối trong Thơ Đường Lỗi bệnh trong Thơ Đường Xướng họa trong Thơ Đường Hướng dẫn làm thơ Thất Ngôn Tứ Tuyệt Hướng dẫn làm thơ Thất Ngôn Bát Cú