Ngọn lửa của AnhNgọn lửa của Anh
Anh Hoàng Văn Thụ
Ngọn lửa nung nấu trong tim Anh
Quyết chí ra đi làm cách mạng
Ngọn lửa bừng sáng!
Lan tỏa từ núi rừng Việt Bắc
Soi đường đi cứu nước, cứu dân
Ngọn lửa bùng cháy!
Thiêu tan dã tâm bọn xâm lược
Chúng run sợ quỳ dưới chân Anh
Ngọn lửa thôi thúc!
Nhân dân Việt Bắc ra chiến trường
Cùng cả nước lên đường đánh giặc

Ngọn lửa chiến thắng!
Vang lừng từ Phai Khắt,Nà Ngần,
Đông Khê, Thất Khê,Điện Biên Phủ
Ngọn lửa của Anh: Hoàng Văn Thụ.
29-01-2009
Dương hồng

Hoàng Văn Thụ là một người dân tộc Tày, sinh ngày 4 tháng 11 năm 1906. Ông sinh ra tại xóm Phạc Lạng, xã Nhân Lý, châu Điềm He, huyện Văn Uyên, tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam. Ngày nay, địa điểm này thuộc xã Hoàng Văn Thụ, huyện Văn Lãng.

Về xuất thân của ông, có một số tài liệu ghi lại thông tin khác nhau. Theo Ban nghiên cứu lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, ông sinh ra trong một gia đình nông dân. Cha của ông là ông giáo làng tên Hoàng Khải Lan. Tuy nhiên, một số tài liệu khác cho biết ông "ra đời trong một gia đình quan lại, cha là tri phủ".

Tuy không có sự đồng thuận về xuất thân của ông, nhưng một điều chắc chắn là Hoàng Văn Thụ đã có một cuộc đời đáng khâm phục và để lại dấu ấn đáng kể trong lịch sử Việt Nam. Ông đã tham gia vào phong trào đấu tranh giành độc lập và tự do của dân tộc từ thời kỳ đầu của cách mạng.

Hoàng Văn Thụ là một trong những người đi đầu trong cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp và cuộc kháng chiến chống Mỹ. Ông đã tổ chức và lãnh đạo nhiều cuộc khởi nghĩa và các hoạt động chính trị bảo vệ quyền và lợi ích của người dân.