20 tháng 5 2014

Noi gương lớp trước mười cô gái
Ngã ba Đồng Lộc nở rộ hoa
Tuổi đôi mươi hy sinh vì đất nước
Hùng thiêng vang vọng những lời ca
Người lình áo trắng Đặng Thùy Trâm
Anh dũng hy sinh dưới rặng dừa
Gửi dòng nhật kí cho đồng đội
Nhắn bạn đồng học mái trường xưa

Lịch sử Việt Nam ghi dấu ấn
Chân dung thiếu nữ đuổi quân thù
Trồng hoa trên chiến hào đánh giặc
Hoa hồng,hoa lửa,hoa bất tử.
Dương hồng
TÌM HIỂU VỀ THỂ THƠ ĐƯỜNG LUẬT
Thơ Đường Luật là gì? Bảng niêm luật Thơ Đường Các thể loại Thơ Đường Câu đối trong Thơ Đường Lỗi bệnh trong Thơ Đường Xướng họa trong Thơ Đường Hướng dẫn làm thơ Thất Ngôn Tứ Tuyệt Hướng dẫn làm thơ Thất Ngôn Bát Cú