Gửi ông đốt lờ!

Gửi ông đốt lờ!

Gửi ông đốt lờ
      Có ông đốt lờ nước Nam
      Lửa cháy âm ỉ hỏi than có hồng?
      Mặt trời mọc hướng đằng đông
      Ông không tham nhũng bởi ông... "bất tài"

     Chống nạn tham nhũng oan sai
      Tôi khuyên ông phải có ..hai cái lờ
       Một cái giá rét ông hơ
      Cái lờ công vụ ông vơ củi vào.
      
Đêm dài có một ước ao
     Ông đủ sức khỏe đút vào rút ra.
Cái lờ vĩ đại Đảng ta
      Công cuộc đổi mới rút ra đút vào!
Dương Hồng

Bài thơ "Gửi Ông Đốt Lờ" có một số ý nghĩa và thông điệp cụ thể. Đầu tiên, nó truyền tải về một vấn đề quan trọng trong xã hội, đó là tham nhũng. Tác giả đề cập đến việc "ông đốt lờ nước Nam", ám chỉ đến những người có vị trí quyền lực hoặc tham gia vào các hoạt động tham nhũng.

Bài thơ cho thấy sự phẫn nộ của tác giả đối với quan tâm về tình hình tham nhũng trong xã hội. "Lửa cháy âm ỉ hỏi than có hồng?" biểu thị sự lo lắng và tức giận trước sự tham nhũng và sự bất lương của những người có quyền lực trong xã hội.

Tác giả cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chống lại tham nhũng ôan sai. "Chống nạn tham nhũng oan sai, tôi khuyên ông phải có..hai cái lờ" cho thấy ý chí và quyết tâm của tác giả trong cuộc chiến chống lại tham nhũng.

Cuối cùng, bài thơ nhắc nhở người đọc về tầm quan trọng của công cuộc đổi mới trong xã hội. "Cái lờ vĩ đại Đảng ta, công cuộc đổi mới rút ra đút vào!" Thông điệp này tuyên bố rằng để đạt được xã hội công bằng và phát triển, việc chống tham nhũng và thực hiện những cải cách là cần thiết.

Tóm lại, bài thơ "Gửi Ông Đốt Lờ" truyền tải thông điệp chống tham nhũng và hướng tới xã hội công bằng. Nó cũng tôn vinh những nỗ lực trong cuộc đổi mới và khuyến khích các thành viên trong xã hội tham gia vào cuộc chiến chống tham nhũng.
Phân tích bởi ChatGpt