19 tháng 5 2014

Nắng Ba Đình

 Trời Hà Nội những sáng tháng năm
Cờ tổ quốc tung bay phấp phới
Đường Hùng Vương tấp nập người đi
Nắng hồng tỏa ánh rực bầu trời.


Lăng bác nhộn nhịp người đi tới
Hàng cây rợp bóng lối ra vào
Đường Xoài tấp nập người qua lại
Nắng hồng tỏa sáng rọi trên cao
Đến nơi ao cá ,ao của Bác
cá hồng,cá vàng vẫy vẫy chào
Thi nhau bơi lội trên mặt nước
Nắng hồng óng ánh nhuộm mặt ao


Lần theo bờ dậu hàng râm bụt
Nhà sàn Bác Hồ Chí Minh
Bậc thang nâng con lên nhà Bác
Đón nắng hồng chiếu sáng Ba Đình.

Bình minh tỏa sáng từ lăng Bác
Soi sáng dẫn đường chúng con đi

Dương hồng