14 tháng 2 2019

Lễ Tình Nhân

Lễ Tình NhânLỄ TÌNH NHÂN
Rủ nhau sung sướng lễ tình nhân
Già trẻ gái trai muốn có phần
Đú đởn anh kia thèm cưỡi gió
Đua đòi ả nọ khoái hành vân
A dua theo thói đời nên khổ
Sính ngoại bấy giờ bỗng thiệt thân
Chơi lễ qua rồi hoa đã héo
Nô đùa ễnh bụng :"Mẹ đơn thân!"