04/01/2021

Điếu Bát


Điếu bát
Cẳng duỗi chân co miệng chữ o
Nhoài tay khơi móc túm tròn vo
Mân mê mải miết mần ngay nõ
Móc máy mần mò mó nhẹ cho
Muốn sướng ai ơi khều lửa nhỏ
Vội vàng cuống quýt bú thời ho
Ngà ngà trắng xóa vương đầu lõ
Thở dốc khen chàng điếu bát to
TÌM HIỂU VỀ THỂ THƠ ĐƯỜNG LUẬT
Thơ Đường Luật là gì? Bảng niêm luật Thơ Đường Các thể loại Thơ Đường Câu đối trong Thơ Đường Lỗi bệnh trong Thơ Đường Xướng họa trong Thơ Đường
Bài Trước
Bài Sau

0 comments: