4 tháng 1, 2021

Điếu Bát


Điếu bát
Cẳng duỗi chân co miệng chữ o
Nhoài tay khơi móc túm tròn vo
Mân mê mải miết mần ngay nõ
Móc máy mần mò mó nhẹ cho
Muốn sướng ai ơi khều lửa nhỏ
Vội vàng cuống quýt bú thời ho
Ngà ngà trắng xóa vương đầu lõ
Thở dốc khen chàng điếu bát to
Bài thơ liên quan

Không có nhận xét nào: