3 tháng 1, 2021

Bánh dày
Bánh dày

Tết đến xuân sang má đỏ gay
Nhà ai cối giã suốt đêm ngày
Còng chân bẻ gối eo thon hẩy
Bì bọp vang rền tiếng gió bay
Nhễ nhại mồ hôi khe nước đẫy
Đầm đìa ướt nhẹp đẫm vai gầy
Thân dồn cẳng ép đôi bên đẩy
Mẻ bánh dày giò vất lắm thay
Bài thơ liên quan

Không có nhận xét nào: