5 tháng 1, 2021

Vịnh cối xayXay gạo
Nhoài người hông lắc đít đu đưa
Lấy vợ đảm đang đã sướng chưa
Đẽo đá hừng đông xay ngót thửa
Đếm đeo gạo sót khoắng cho vừa
Thều thào gối mỏi khoai lang tứa
Hổn hển chân chùng sắn nát bưa
Thấm mệt ông bàn mang cối rửa
Bà cười thôi khất sớm mai bừa!
Bài thơ liên quan

Không có nhận xét nào: