05/01/2021

Vịnh cối xayXay gạo
Nhoài người hông lắc đít đu đưa
Lấy vợ đảm đang đã sướng chưa
Đẽo đá hừng đông xay ngót thửa
Đếm đeo gạo sót khoắng cho vừa
Thều thào gối mỏi khoai lang tứa
Hổn hển chân chùng sắn nát bưa
Thấm mệt ông bàn mang cối rửa
Bà cười thôi khất sớm mai bừa!
TÌM HIỂU VỀ THỂ THƠ ĐƯỜNG LUẬT
Thơ Đường Luật là gì? Bảng niêm luật Thơ Đường Các thể loại Thơ Đường Câu đối trong Thơ Đường Lỗi bệnh trong Thơ Đường Xướng họa trong Thơ Đường
Scan QR code to download App Now !
Quét mã QR để tải xuống ứng dụng!
Bài Trước
Bài Sau

0 Nhận xét: