Như là sương khói

NHƯ LÀ SƯƠNG KHÓI

NHƯ LÀ SƯƠNG KHÓI
Trông làn khói mỏng ngập ngừng bay
Cảm phận đời như những luống cày
Sáng lũ trâu nhồi không hỏng mật
Trưa giàn cuốc dập cũng trẩy tay
Vào đêm cuộc chiến thề sinh tử
Lại giữa vòng vây quyết tỏ bày
Nghĩ cội gian trần đau đủ thứ
Xuân về mắt lệ vẫn còn cay.
LCT 24/01/2024
Đại vận
Bút danh Lê cảnh Tiến
Địa chỉ email [email protected]

Bài thơ "Như Là Sương Khói" của bút danh Lê Cảnh Tiến thể hiện sự mênh mông và biến động của cuộc sống, qua những hình ảnh tượng trưng và ngôn ngữ tả cảm. Dưới đây là một phân tích nhỏ về bài thơ này:

1. **Làn khói mỏng ngập ngừng bay:**
- Hình ảnh của làn khói mỏng có thể tượng trưng cho sự thoáng qua, tạm bợ trong cuộc sống. Khói mỏng bay lượn, mơ hồ, có thể thể hiện sự không chắc chắn, biến động của thế giới.

2. **Cảm phận đời như những luống cày:**
- So sánh cuộc sống với những luống cày thể hiện sự vất vả, gian khổ. Có thể là hình ảnh của những người nông dân đang lao động chăm chỉ để có cuộc sống bền vững.

3. **Sáng lũ trâu nhồi không hỏng mật, Trưa giàn cuốc dập cũng trẩy tay:**
- Mô tả công việc nông nghiệp, nói lên sự cần cù và nhất quán trong lao động. Cảnh lũ trâu sáng làm việc, và giàn cuốc trưa không ngừng dập là hình ảnh của sự chăm chỉ, kiên trì.

4. **Vào đêm cuộc chiến thề sinh tử, Lại giữa vòng vây quyết tỏ bày:**
- Hình ảnh của đêm và cuộc chiến thề sinh tử có thể là biểu tượng cho những khó khăn, thử thách trong cuộc sống. Sự quyết tâm và sẵn sàng đối mặt với khó khăn được thể hiện trong việc "tỏ bày" trong vòng vây đen tối.

5. **Nghĩ cội gian trần đau đủ thứ, Xuân về mắt lệ vẫn còn cay:**
- Nói về những đau khổ và khó khăn trong cuộc sống, nhưng khi mùa xuân về, mắt lệ vẫn còn cay, có thể thể hiện sự bất lực hay những vết thương không phai nhòa.

Bài thơ này đặt người đọc vào bối cảnh của cuộc sống nông thôn, sử dụng ngôn ngữ hình ảnh và tả cảm để thể hiện sự khắc nghiệt, nhưng cũng có niềm tin và sự kiên nhẫn trong đối diện với thách thức.

Đăng nhận xét