Bạn có thơ tự sáng tác? Gửi tác phẩm!

Bước lỡ

BƯỚC LỠBƯỚC LỠ
Lỡ bước đời qua nửa chặng đường
Quay nhìn chỉ thấy một màn sương
Miền trăng xứ sở khô dòng lệ
Khoảnh mắt tình nhân đẹp lẽ thường
Có những đêm ngồi mơ vạn cảnh
Hay từng dạo đứng dõi ngàn phương
Trời quê gợn chấm mờ đen loãng
Đọng giữa hồn thơ muốn tỏ tường ./.
LCT 3O/O6/2O23
Bút danh Lê Cảnh Tiến
Địa chỉ email [email protected]

Bài thơ "BƯỚC LỠ" của Lê Cảnh Tiến thể hiện sự mất mát và nỗi buồn trong cuộc sống. Dưới đây là một số ghi chú và diễn giải về từng câu của bài thơ:

1. "Lỡ bước đời qua nửa chặng đường": Mô tả việc điều gì đó không như mong đợi trong quá trình sống, có thể là những quyết định sai lầm hay những sự kiện không may.
2. "Quay nhìn chỉ thấy một màn sương": Hình ảnh màn sương thường thể hiện sự mơ hồ, không rõ ràng và khó khăn trong việc nhìn nhận và hiểu rõ về tình hình.
3. "Miền trăng xứ sở khô dòng lệ": Mô tả sự cô đơn và buồn bã, có thể do mối quan hệ không thành công hoặc sự mất mát.
4. "Khoảnh mắt tình nhân đẹp lẽ thường": Nói về những kí ức đẹp và ngọt ngào về tình yêu, nhưng giờ đây đã trở thành quá khứ.
5. "Có những đêm ngồi mơ vạn cảnh": Hình ảnh tâm hồn u buồn, đau khổ, và bị cuốn vào những suy nghĩ, kí ức khó quên.
6. "Trời quê gợn chấm mờ đen loãng": Sử dụng mô tả hình ảnh của thiên nhiên (trời quê) để thể hiện tâm trạng u tối, buồn bã và mệt mỏi.
7. "Đọng giữa hồn thơ muốn tỏ tường": Mô tả ý muốn thể hiện tâm trạng, cảm xúc thông qua bút vẽ của người viết, nhưng cũng có thể là khó khăn trong việc truyền đạt cảm xúc.

Bài thơ đầy nghệ thuật và sử dụng hình ảnh mạch lạc để truyền đạt sâu sắc về những khía cạnh khó khăn và tâm trạng tiêu cực trong cuộc sống.

Đăng nhận xét