Chúa chổm

Nhìn tòa biệt thự nguy nga 'toàn tiền đi vay' của gia đình ông chủ tịch Hồ Tiến Thiệu, dư luận lo với lương cán bộ như hiện nay thì biết khi nào ông Thiệu mới trả xong món nợ...

Chúa chổm


Chúa chổm
Phải nợ hàng trăm triệu cất nhà
Lương quèn chủ tịch trả sao ta?
Vì dân với nước mà không khá
Cán bộ hư danh mệt thấy bà
Chúa chổm đôi chân sao đạp đá
Nợ nần chồng chất chí thường sa
Đông Lào văn hóa vùng Hoa Hạ
Lãnh đạo đầu tàu chán chết cha


P/S Chi tiết bài báo đọc ở đây:Phó Chủ tịch tỉnh Lạng Sơn nói về biệt thự xa hoa: Việc xây dựng là do vợ đứng ra vay mượn


Bài thơ "Chúa chổm" của tác giả khuyết danh là một bài thơ trào phúng, phản ánh thực trạng tiêu cực trong bộ máy lãnh đạo của một địa phương ở Đông Lào.

Bài thơ mở đầu bằng một câu hỏi đầy phẫn nộ:

Phải nợ hàng trăm triệu cất nhà Lương quèn chủ tịch trả sao ta?

Câu hỏi này đặt ra một thực trạng đáng buồn là một vị chủ tịch xã phải vay nợ hàng trăm triệu đồng để xây nhà. Điều này cho thấy sự thiếu minh bạch trong sử dụng tài chính của địa phương, cũng như sự xa hoa của một bộ phận cán bộ lãnh đạo.

Tiếp theo, bài thơ nêu lên sự đối lập giữa lời nói và hành động của các cán bộ lãnh đạo:

Vì dân với nước mà không khá Cán bộ hư danh mệt thấy bà

Những cán bộ này luôn miệng nói rằng họ "vì dân với nước", nhưng thực tế thì họ không làm gì để cải thiện cuộc sống của người dân. Họ chỉ biết tham ô, trục lợi, và sống xa hoa.

Bài thơ kết thúc bằng một câu cảm thán đầy thất vọng:

Chúa chổm đôi chân sao đạp đá Nợ nần chồng chất chí thường sa

Câu cảm thán này thể hiện sự chán nản, thất vọng của người dân đối với bộ máy lãnh đạo. Họ cảm thấy như bị "chúa chổm" - những kẻ chuyên quyền, tham nhũng - cai trị.

Nhìn chung, bài thơ "Chúa chổm" là một bài thơ có giá trị phản ánh xã hội. Bài thơ đã góp phần lên án những hành vi tiêu cực trong bộ máy lãnh đạo, và kêu gọi sự thay đổi để xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn.

Về nghệ thuật, bài thơ sử dụng thể thơ thất ngôn bát cú, ngôn ngữ giản dị, dễ hiểu, và giàu hình ảnh. Bài thơ đã sử dụng thành công biện pháp đối lập để tạo nên hiệu quả nghệ thuật cao.

Dưới đây là một số ý kiến phân tích chi tiết hơn về bài thơ:

  • Câu 1 và 2: Câu 1 nêu lên một thực trạng đáng buồn là một vị chủ tịch xã phải vay nợ hàng trăm triệu đồng để xây nhà. Câu 2 đặt ra một câu hỏi đầy phẫn nộ, thể hiện sự bất bình của người dân đối với thực trạng này.
  • Câu 3 và 4: Câu 3 nêu lên sự mâu thuẫn giữa lời nói và hành động của các cán bộ lãnh đạo. Họ luôn miệng nói rằng họ "vì dân với nước", nhưng thực tế thì họ không làm gì để cải thiện cuộc sống của người dân. Câu 4 dùng hình ảnh "mệt thấy bà" để thể hiện sự chán nản, thất vọng của người dân đối với những cán bộ lãnh đạo này.
  • Câu 5 và 6: Câu 5 sử dụng hình ảnh "chúa chổm" - những kẻ chuyên quyền, tham nhũng - để chỉ những cán bộ lãnh đạo. Câu 6 dùng hình ảnh "đôi chân sao đạp đá" để thể hiện sự bất bình của người dân đối với những cán bộ lãnh đạo này.
  • Câu 7 và 8: Câu 7 dùng hình ảnh "nợ nần chồng chất" để chỉ sự sa sút về phẩm chất đạo đức của những cán bộ lãnh đạo này. Câu 8 dùng hình ảnh "chán chết cha" để thể hiện sự thất vọng, chán nản của người dân đối với những cán bộ lãnh đạo này.

Bài thơ "Chúa chổm" là một bài thơ có giá trị phản ánh xã hội. Bài thơ đã góp phần lên án những hành vi tiêu cực trong bộ máy lãnh đạo, và kêu gọi sự thay đổi để xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn.

Phân tích bởi Bard

Đăng nhận xét