Bạn có thơ tự sáng tác? Gửi tác phẩm!

Văn hóa từ quan

Văn hóa từ quan


Văn hóa từ quan
Vờ tu* một chiếc chẳng bao ngân
Pa tếch* đeo tay ấy tướng bần
Bộ hạ chức ông ông bỏ chức
Cục phân vào lão lão từ phân
Thanh liêm có tiếng thân vì quốc
Chính trực kháo rằng bất vị thân
Văn hóa từ quan nghe sướng thật
Tấm gương đáng học cáo toàn dân!
*Chú thích:Vờ tu( Vertu )là một thưong hiệu 
điệu thoại "giá rẻ". 
 Còn Pa tếch (Patek Philippe) đây cũng là 
thương hiệu đồng hồ bình dân.:D

Bài thơ "Văn hóa từ quan" của tác giả không chỉ là một tác phẩm trào phúng mạnh mẽ, mà còn là một bức tranh châm biếm, lên án tình trạng đạo đức suy thoái và lối sống thiếu trách nhiệm của một số quan chức trong xã hội.

Tác giả khéo léo mô tả những quan chức giả dối bằng hình ảnh "Vờ tu một chiếc chẳng bao ngân, Pa tếch đeo tay ấy tướng bần". Họ giả vờ như là những người tu tâm, song thực chất lại chỉ là những kẻ nghèo đói và tướng bần, mang theo những biểu tượng của sự giàu có mà họ không xứng đáng.Xem bài thơ khác Lời em dặn dò,ở thể loại thơ tự do.

Bài thơ đặt ra vấn đề về sự thiếu trách nhiệm của những quan chức khi chúng ta đọc "Bộ hạ chức ông ông bỏ chức, Cục phân vào lão lão từ phân". Quan chức không chỉ bỏ chức và để bộ hạ tự xoay sở, mà còn xem nhẹ những sai phạm, thậm chí bao che cho những hành vi phạm pháp của cấp dưới.

Cuối cùng, bài thơ thể hiện sự thất vọng của tác giả khi nói về "Thanh liêm có tiếng thân vì quốc, Chính trực kháo rằng bất vị thân". Những quan chức được khen là thanh liêm, chính trực, nhưng thực tế, họ lại là những người giả dối, không xứng đáng với những danh hiệu cao quý.

Bài thơ không chỉ là một tác phẩm văn hóa lịch sử mà còn là một cảnh báo đau lòng về tình trạng đạo đức suy thoái và lối sống không trách nhiệm trong xã hội. Những vấn đề mà bài thơ nêu lên vẫn đang là những thách thức đối với xã hội hiện đại, làm cho nó trở nên phản ánh và đáng để suy ngẫm.

Bình giảng bởi Bard

Đăng nhận xét