1 tháng 6, 2019

12 Con Giáp

12 Con Giáp

12 CON GIÁP
Heo oan Sửu oán Tị than kinh
Mùi Ngọ bao năm mãi bất bình
Khỉ ngự chốn này tru miệng hú
  Chó nơi trời ấy rống thành tinh
Dậu thời mạt pháp leo bồ thóc
lấn phận Mèo giở thói khinh
Dẫu biết ông Rồng im lặng tiếng

Dù hay lão Hổ kệ làm thinh
Bài thơ liên quan

Không có nhận xét nào: