27 tháng 12 2008

Lời em dặn dò

Lời em dặn dò
Ngược đường quốc lộ 1A
Tận cùng Tổ quốc núi và rừng xanh
Điệp trùng một dải bao quanh
Phố phường đông đúc tường thành cổ xưa
Chợ đêm phố cũ Kỳ Lừa
Đồng Đăng sầm uất phố xưa vẫn còn
Nhà cao ngói mới đỏ son
"Nắm nem", " bầu rượu" vẫn còn người đưa
"Mảng vui" vẫn nhớ người xưa
Được lòng bác mẹ cũng vừa lòng anh
Bây giờ đến trốn rừng xanh
Tay cầm " bầu rượu" nhưng dành phần em
Lối xưa phố cũ người quen

"Mảng vui"buôn bán " nắm nem"quên rồi
Ai lên xứ Lạng bồi hồi
Nhớ nhung quê mẹ, nhớ đôi bạn tình
Quen nhau từ tuổi học sinh
Tâm tình ý hợp giưã mình với ta
Vui gì ở xứ quê xa
Ta về ta tắm" ao nhà vẫn hơn"
Tạm biệt phố cũ Lạng Sơn
" Nắm nem", '' bầu rượu"sao hơn tình người.
Dương hồng