02 tháng 10 2019

Lễ hội Ná nhèm

Lễ hội Ná nhèm

Lễ hội Ná nhèm
Lễ hội Ná Nhèm rước cái đuôi
Tàng Thinh ai dám gọi là buồi
Bắc Sơn nức tiếng nơi miền ngược
Xứ Lạng vang rền khắp mạn xuôi
Có phải mồm treo cò chẳng cứng
Hay là bụng đói nõ mềm chuôi
Ngày xưa các cụ nào khiêng chuối
Nắng cực bây giờ trẻ vác buôi
Chú thích:Lễ hội Ná Nhèm của người 
Tày được tổ chức vào ngày 
15 tháng Giêng hàng năm tại 
xã Trấn Yên, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

 Lễ hội là nghi thức, nghi lễ thờ cúng Thành Hoàng gắn liền với sự tích đánh giặc giữ làng và các hoạt động văn hóa, các trò chơi, trò diễn của người Tày xã Trấn Yên huyện Bắc Sơn. Trong lễ hội các thành viên bôi nhọ lên mặt thể hiện khuôn mặt giặc “Sấc Tài Ngàn” khi còn sống. Đó cũng là quan niệm của đồng bào về linh hồn, thế giới tâm linh.

Lịch sử lễ hội Ná Nhèm và ý nghĩa tâm linh

 Lễ hội là nghi thức, nghi lễ thờ cúng Thành Hoàng gắn liền với sự tích đánh giặc giữ làng và các hoạt động văn hóa, các trò chơi, trò diễn của người Tày xã Trấn Yên huyện Bắc Sơn.

 Trong lễ hội các thành viên bôi nhọ lên mặt thể hiện khuôn mặt giặc “Sấc Tài Ngàn” khi còn sống. Đó cũng là quan niệm của đồng bào về linh hồn, thế giới tâm linh.

 Tham dự lễ hội phải bôi nhọ mặt bởi họ tin rằng làm như thế sẽ đánh lạc hướng những linh hồn ma giặc, qua lễ hội sẽ không còn ma nào biết ai đã diễn lại hình dạng và sự thất bại của chúng trước dân làng mà bắt về gây tai họa, dịch bệnh cho họ cùng gia đình, người thân của họ.

Lễ hội Ná Nhèm diễn ra ở đâu, khi nào?


 Lễ hội Ná Nhèm diễn ra vào ngày 15 tháng giêng (âm lịch) tại xã Trấn Yên huyện Bắc Sơn,tỉnh Lạng Sơn. Các công việc chuẩn bị cho lễ hội đã được tiến hành triển khai thực hiện từ trước đó khoảng 2 tuần. Từ mùng 1 tết ở Đình diễn ra lễ cúng Thành Hoàng.

 Các cụ già tổ chức họp và bàn giao khóa lềnh, khóa mo, khóa hội giữa năm cũ và năm mới. Sau đó bàn và chuẩn bị các công việc liên quan đến lễ hội như: thành lập ban tổ chức, chuẩn bị kinh phí, nguồn nhân lực; phân công người đóng và luyện tập các vai diễn, chuẩn bị trang phục, đạo cụ, chuẩn bị lễ vật…và các điều kiện khác để phục vụ cho lễ hội.

 Tất cả mọi công việc phải chuẩn bị xong trước ngày rằm, trong đó mỗi một nhóm người tham gia đều quy định rõ số lượng và nội dung công việc khác nhau.

Những hoạt động chính của Lễ Hội Ná Nhèm Lạng Sơn


 Cùng với các hoạt động nghi lễ trong Lễ hội Ná Nhèm còn có rất nhiều trò chơi trò diễn đặc sắc như: Trò đánh trận tập và tiến cống lễ vật, Sau trò này trong lễ hội Ná Nhèm còn tổ chức them trò Trò Sỹ - Nông - Công Thương; Ngư – Tiều – Canh – Mục ( kén dâu, kén rể); đánh đu, đánh cờ… nhằm đáp ứng nhu cầu hưởng thụ, giao lưu văn hóa của cộng đồng.

 Lễ hội Ná Nhèm là lễ hội với hình thức sinh hoạt tín ngưỡng văn hóa cộng đồng nên thấm đượm tinh thần dân chủ và nhân văn sâu sắc. Đồng thời thể hiện một quá trình giao lưu văn hóa lâu dài giữa người Tày và người Việt, văn hóa Tày và văn hóa Trung Hoa. Hiện nay sau hơn 50 năm gián đoạn Lễ hội Ná Nhèm đã được khôi phục và tổ chức lại hàng năm để đáp ứng nhu cầu giao lưu, hưởng thụ văn hóa của nhân dân.