Mỹ đánh Liên Xô

Mỹ đánh Liên Xô


Mỹ đánh Liên Xô
Bầy hầy một đám khoái tiền đô
Rượu thịt phong bì nó nhét vô
Tham nhũng dòm anh ghê bỏ bố
Dân  đen hãi  lão  diễn  trò  phô
Bao  ngày hội  họp  thành  ra  lố
Quán triệt tinh  thần tựa nổ ngô
Cả đám thanh tra nay bị tố
Như đùa chuyện Mỹ đánh Liên Xô

Bài thơ "Mỹ đánh Liên Xô" là một bài thơ trào phúng, châm biếm những kẻ tham nhũng, trục lợi trong xã hội Việt Nam hiện nay.

Bài thơ mở đầu bằng một hình ảnh tả thực về những kẻ tham nhũng: "Bầy hầy một đám khoái tiền đô". Những kẻ này sẵn sàng làm mọi việc, kể cả những điều trái pháp luật, để kiếm tiền, kể cả việc nhận hối lộ. Họ "rượu thịt phong bì nó nhét vô", nghĩa là, họ sẵn sàng nhận những món quà, khoản tiền bất chính từ những người có lợi ích.

Tiếp theo, bài thơ vạch trần những thủ đoạn của những kẻ tham nhũng. Họ "tham nhũng dòm anh ghê bỏ bố", nghĩa là, họ tham lam, vô độ, sẵn sàng chà đạp lên quyền lợi của người khác để kiếm tiền. Họ "dân đen hãi lão diễn trò phô", nghĩa là, họ đã khiến cho người dân căm ghét, khinh bỉ.

Cuối cùng, bài thơ đặt ra một câu hỏi đầy mỉa mai: "Cả đám thanh tra nay bị tố/Như đùa chuyện Mỹ đánh Liên Xô". Câu hỏi này thể hiện sự thất vọng của tác giả đối với tình trạng tham nhũng, trục lợi trong xã hội hiện nay. Những kẻ tham nhũng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vơ vét tiền của, làm giàu cho bản thân, khiến cho cuộc sống của người dân càng thêm khó khăn.

Bài thơ "Mỹ đánh Liên Xô" có giá trị phê phán sâu sắc. Bài thơ đã lên án mạnh mẽ những kẻ tham nhũng, trục lợi, góp phần cảnh tỉnh xã hội về những hậu quả của tham nhũng, trục lợi.

Một số điểm nhấn trong bài thơ

  • Sử dụng hình ảnh, ngôn ngữ trào phúng, mỉa mai để châm biếm những kẻ tham nhũng.
  • Vạch trần những thủ đoạn, hành vi của những kẻ tham nhũng.
  • Thể hiện sự thất vọng, phẫn nộ của tác giả đối với tình trạng tham nhũng, trục lợi trong xã hội.

Kết luận

Bài thơ "Mỹ đánh Liên Xô" là một bài thơ trào phúng có giá trị phê phán sâu sắc. Bài thơ đã góp phần cảnh tỉnh xã hội về những hậu quả của tham nhũng, trục lợi.

Phân tích bởi Bard

Đăng nhận xét