22 tháng 11 2018

Đất Xứ Lạng

Đất Xứ Lạng

Đất Xứ Lạng
 Có đất nào như đất ấy không?
Đào đường lấp ruộng phá bờ sông
Làng kia quan lớn lừa ra phố
Thôn nọ cụ trên giữ sổ hồng
Đường xá ngổn ngang dân nó tố
Phố phường dự án chúng xì ông
"Bắc Nam hỏi khắp người bao tỉnh
Có đất nào như đất ấy không?"