27 tháng 7 2020

Lộn cái mề

TAND tỉnh Lạng Sơn xét xử sơ thẩm bà Nguyễn Thị Hồng Thu - Phó chủ tịch UBND huyện Cao Lộc cùng hai cán bộ đã có hành vi sai trái, làm sai lệch mục đích sử dụng trên 26.000m2 đất.Cho rằng, các bị cáo có nhân thân tốt, thật thà khai báo... HĐXX đã tuyên phạt bị cáo: Nguyễn Thế Tập  24 tháng tù treo, Nguyễn Thị Hồng Thu 18 tháng tù treo, Nông Thị Lệ 6 tháng tù treo...
Lộn cái mề


Lộn cái mề
Thẩm phán nơi này xử nặng ghê
Quan tòa tuyên án thạo tay nghề
Thật thà khai báo không thèm nể
Bản án nghiêm minh lộn cái mề

Bản án nghiêm minh lộn cái mề
Treo lên vẫn sống chúng tài ghê
Ba người lủng lẳng nhân dân nể
Sinh nghiệp xem ra đếch tử nghề
P/S:Chi tiết xem tại :https://www.tienphong.vn

***

Án treo tù treo nghĩa là như thế nào

Hình phạt tù treo là hình thức xử phạt mà Tòa án có thể áp dụng đối với bị cáo. Tòa án có thể đình chỉ án tù của bị cáo nếu họ đáp ứng một số điều kiện nhất định.

 Nếu bị cáo không đáp ứng các điều kiện này, tòa án sẽ áp dụng hình phạt tù truyền thống. Hình phạt tù treo có thể có lợi cho những người có vấn đề về sức khỏe hoặc trẻ vị thành niên.

Án treo cho phép tòa án đình chỉ bản án

Hình phạt tù treo là một hình phạt cho phép tòa án đình chỉ bản án nếu bị cáo tuân thủ các điều kiện nhất định. Ví dụ, tòa án có thể yêu cầu bị cáo tránh xa rượu trong một khoảng thời gian. Điều này có nghĩa là hình phạt của bị cáo phụ thuộc vào việc họ tuân thủ các yêu cầu nhất định. 

Nếu bị cáo tuân thủ các yêu cầu này, tòa án sẽ không cần áp dụng hình phạt tù truyền thống. Tuy nhiên, nếu bị cáo không đáp ứng các điều kiện của án treo, tòa án có thể áp dụng hình phạt tù truyền thống .

Án treo đưa ra một số điều kiện để đảm bảo rằng bị cáo tuân thủ

Nếu tòa án áp dụng hình phạt tù treo, có thể đưa ra một số điều kiện để đảm bảo rằng bị cáo tuân thủ. sự trừng phạt của họ. Ví dụ, họ có thể yêu cầu bị đơn báo cáo cho nhân viên quản chế hàng tuần hoặc hàng tháng. Tòa án cũng có thể yêu cầu bị cáo tham gia các cuộc họp của AA hoặc trải qua quá trình điều trị lạm dụng chất kích thích.

 Các bị cáo phải tuân thủ bất kỳ quy tắc nào mà nhân viên quản chế đặt ra cho họ. Việc không đáp ứng những yêu cầu này có thể dẫn đến việc họ phải nhận một bản án tù truyền thống cho tội ác của mình.

Án treo có lợi cho những bị cáo

Bản án treo có thể có lợi cho những bị cáo có vấn đề về sức khỏe hoặc là trẻ vị thành niên. Ví dụ: nếu sức khỏe của ai đó quá kém để họ có thể ngồi tù, thì án treo cho phép họ được giúp đỡ mà không phải đối mặt với hậu quả pháp lý ngay lập tức cho hành động của họ. 

Tương tự, trẻ vị thành niên thường không đủ tuổi để chịu trách nhiệm pháp lý về hành động của mình. Do đó, các tòa án thường đưa ra các hình phạt nhẹ hơn đối với trẻ vị thành niên so với người lớn. Bằng cách cho phép trẻ vị thành niên tránh thời gian ngồi tù và thay vào đó nhận được sự giúp đỡ từ các dịch vụ xã hội, tòa án có thể giúp trẻ vị thành niên mà không khiến họ sợ những hậu quả pháp lý đối với hành động của mình khi còn nhỏ.

Tòa án có nhiều lý do để đưa ra án treo

Tòa án có nhiều lý do để đưa ra án treo; chúng có lợi cho các bị cáo có vấn đề về sức khỏe hoặc trẻ vị thành niên. Nếu các bị cáo tuân theo hình phạt của họ và tránh các hậu quả pháp lý, tòa án sẽ cho phép họ tránh thời gian tù truyền thống và tiếp tục cuộc sống của họ.

 Tuy nhiên, nếu không đáp ứng được những điều kiện này, họ sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải đối mặt với bản án tù truyền thống như hình phạt cho tội ác của họ.