30 tháng 8, 2020

Vợ hiền


Vợ hiền

Kiếp trước tu tâm được vợ hiền
Ông thì sung sướng kẻ như tiên
Nhà cao cửa rộng công bà hiến
Quốc tịch trời tây phúc mợ biên
Hãy nhớ đời trai cầu nghiệp tiến
Ghi vào nếu muốn đặng an viên
Quan trường tạc dạ ơn trời biển
Vạn sự thành công...bởi vợ hiền!

Bài thơ liên quan

Không có nhận xét nào: