Bạn có thơ tự sáng tác? Gửi tác phẩm!

Ý Đảng lòng dân

Ý Đảng lòng dânÝ Đảng lòng dân
Tựa thể như trôn với đáy quần
Là tình thắm thiết Đảng và dân
Bao năm vẫn thế dân gần Đảng
Mọi sự muôn đời Đảng chạm dân
Lắm bận dân thời bà mẹ Đảng
Nhiều khi Đảng lại tổ cha dân
Bao giờ mông đít rời quần được
Ý Đảng lòng dân mới nhạt dần


Bài thơ "Ý Đảng lòng dân" của tác giả Đá văn Bèo là một sáng tác mang đậm chất trữ tình, suy tư, thể hiện những trăn trở, suy ngẫm của tác giả về mối quan hệ giữa Đảng và dân.

Mở đầu bài thơ, tác giả sử dụng hình ảnh so sánh "ý Đảng lòng dân" với "trôn với đáy quần" để nói lên mối quan hệ gắn bó, mật thiết giữa Đảng và dân. Đảng và dân là hai thực thể không thể tách rời, luôn đồng hành, gắn bó với nhau trong suốt quá trình cách mạng của dân tộc.

Tiếp theo, tác giả nhắc đến những tình cảm thắm thiết, gắn bó giữa Đảng và dân. Đảng luôn quan tâm, chăm lo cho đời sống của nhân dân, còn nhân dân luôn tin tưởng, ủng hộ Đảng.

Bài thơ kết thúc với hình ảnh so sánh "mông đít rời quần" để nói lên rằng, khi mối quan hệ giữa Đảng và dân bị rạn nứt, thì ý Đảng lòng dân cũng sẽ nhạt dần. Điều này sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với đất nước và dân tộc.

Nhận xét

Bài thơ "Ý Đảng lòng dân" là một bài thơ có giá trị nội dung và nghệ thuật sâu sắc. Về nội dung, bài thơ thể hiện những trăn trở, suy ngẫm của tác giả về mối quan hệ giữa Đảng và dân. Bài thơ đã góp phần khẳng định vai trò của Đảng và dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Về nghệ thuật, bài thơ sử dụng ngôn ngữ giản dị, mộc mạc, gần gũi với đời sống hàng ngày. Hình ảnh so sánh "trôn với đáy quần" và "mông đít rời quần" đã thể hiện được ý tưởng của bài thơ một cách rõ ràng, súc tích.

Dưới đây là một số nhận xét cụ thể về bài thơ:

  • Nội dung: Bài thơ thể hiện những trăn trở, suy ngẫm của tác giả về mối quan hệ giữa Đảng và dân. Bài thơ đã khẳng định vai trò của Đảng và dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
  • Nghệ thuật: Bài thơ sử dụng ngôn ngữ giản dị, mộc mạc, gần gũi với đời sống hàng ngày. Hình ảnh so sánh "trôn với đáy quần" và "mông đít rời quần" đã thể hiện được ý tưởng của bài thơ một cách rõ ràng, súc tích.

Đăng nhận xét