Lợn không nghe

          
Lợn không nghe
 

Lợn không nghe
Trên bảo nhưng mà lợn đếch nghe
Thế nên đừng trách đám ông nghè
Nhân dân mõm vẩu thân làm nghé
Đầy tớ vung tiền đựng thúng nghe!

Đầy tớ vung tiền đựng thúng nghe!
Thịt heo không giảm hỏi ông nghè
Bao giờ thoát cảnh trâu cùng nghé
Chỉ đạo bấy giờ lợn mới nghe!!!!!!!!Bài thơ "Lợn không nghe" của tác giả Thơ Trẻ là một bài thơ trào phúng, phê phán tình trạng giá thịt lợn tăng cao, người dân lao động phải chịu cảnh đắt đỏ, trong khi các quan chức lại vô trách nhiệm, không có giải pháp hiệu quả để giải quyết vấn đề.

Bài thơ mở đầu bằng hai câu thơ đối lập:

Trên bảo nhưng mà lợn đếch nghe Thế nên đừng trách đám ông nghè

Hai câu thơ này thể hiện sự bất lực của tác giả trước tình trạng giá thịt lợn tăng cao. Các cơ quan chức năng đã có những chỉ đạo, nhưng giá thịt lợn vẫn không giảm. Điều này khiến tác giả phải thốt lên rằng "lợn đếch nghe".

Hai câu thơ tiếp theo tiếp tục thể hiện sự phân biệt giàu nghèo trong xã hội:

Nhân dân mõm vẩu thân làm nghé Đầy tớ vung tiền đựng thúng nghe!

Hình ảnh "mõm vẩu thân làm nghé" chỉ những người dân lao động, phải chịu cảnh nghèo khổ, bần hàn. Họ là những người bị thiệt thòi nhất trong tình trạng giá thịt lợn tăng cao. Trong khi đó, những người có chức quyền, có tiền lại chỉ biết lo cho bản thân, cho lợi ích của mình.

Câu thơ cuối cùng là một câu hỏi thể hiện nỗi thất vọng, bất lực của tác giả:

Thịt heo không giảm hỏi ông nghè Bao giờ thoát cảnh trâu cùng nghé

Câu hỏi này thể hiện sự mong mỏi của tác giả về một tương lai tươi sáng, khi mà người dân sẽ được sống trong một xã hội công bằng, văn minh.

Bài thơ "Lợn không nghe" là một bài thơ có ý nghĩa sâu sắc. Nó phản ánh một thực tế đáng buồn trong xã hội hiện nay, đó là sự phân biệt giàu nghèo ngày càng lớn. Bài thơ cũng thể hiện niềm tin của người dân vào một tương lai tươi sáng, khi mà người dân sẽ được sống trong một xã hội công bằng, văn minh.

  • Tình trạng giá thịt lợn tăng cao

Bài thơ chỉ đề cập đến tình trạng giá thịt lợn tăng cao, nhưng không đưa ra nguyên nhân và hậu quả của vấn đề này. Chúng ta có thể bổ sung thêm một số nội dung sau để làm rõ hơn vấn đề này:

Giá thịt lợn tăng cao là do nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân khách quan như dịch tả lợn châu Phi, nguyên nhân chủ quan như việc thiếu kiểm soát chặt chẽ thị trường thịt lợn.

Giá thịt lợn tăng cao đã gây ra nhiều khó khăn cho người dân lao động, đặc biệt là những gia đình có thu nhập thấp.

  • Trách nhiệm của các cơ quan chức năng

Bài thơ đã phê phán các quan chức vô trách nhiệm, không có giải pháp hiệu quả để giải quyết vấn đề giá thịt lợn tăng cao. Chúng ta có thể bổ sung thêm một số nội dung sau để làm rõ hơn trách nhiệm của các cơ quan chức năng:

Các cơ quan chức năng cần có những giải pháp quyết liệt để kiểm soát giá thịt lợn, đảm bảo quyền lợi cho người dân.

Các cơ quan chức năng cần tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm những hành vi đầu cơ, găm hàng, nâng giá thịt lợn.

  • Niềm tin của người dân vào tương lai

Bài thơ kết thúc với câu hỏi "Bao giờ thoát cảnh trâu cùng nghé". Câu hỏi này thể hiện niềm tin của người dân vào một tương lai tươi sáng, khi mà người dân sẽ được sống trong một xã hội công bằng, văn minh.

Tác giả: Bard

Đăng nhận xét