02 tháng 5 2019

Giải Phóng Đạn Bay Mù

Giải Phóng Đạn Bay Mù


Giải Phóng Đạn Bay Mù

Các cụ có câu vợ được nhờ 
Mừng cho em nó lắm người tơ 
Lò tôn bữa nắng nào chê khó 
Hồn lá ngày mưa dạ chẳng lờ 
Nắng cực chiến trường Nam nhớ nhớ
Đạn bay mù gió Bắc mơ mơ 
Đá bèo ao cũ người xưa vắng 
Giải phóng anh về dạ ngẩn ngơ