08 tháng 1 2009

Nhắn ai về cửa ải Chi Lăng

Dừng chân nán lại thăm Hang Gío

Trùng điệp một dải rừng xanh thẳm

Hang Gió xuyên thủng những hàng cây

Uốn mình nằm trên thềm vách đá

Nối hai thung lũng gió giao nhau


Tầng thấp , tầng cao* hiu hiu thổi

Thoang thoảng nhẹ đưa cơn man mát

08- 01 - 09

Ghi chú: * Hang Gío có ba tầng nối hai thung lũng.
Dương hồng
TÌM HIỂU VỀ THỂ THƠ ĐƯỜNG LUẬT
Thơ Đường Luật là gì? Bảng niêm luật Thơ Đường Các thể loại Thơ Đường Câu đối trong Thơ Đường Lỗi bệnh trong Thơ Đường Xướng họa trong Thơ Đường Hướng dẫn làm thơ Thất Ngôn Tứ Tuyệt Hướng dẫn làm thơ Thất Ngôn Bát Cú